BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stetsyuk Nadiya Yevhenivna (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine, student)
Tytuł
Ways of Development Accounting and Control Productive Resources Use on Forestry Enterprises
Sposoby księgowania i kontroli zasobów produkcyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach leśnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 147-155, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami leśnymi, Środki trwałe, Racjonalność gospodarowania
Forest resources management, Fixed assets, Economic rationality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na problemach z zakresu rozliczania zużycia zasobów produkcyjnych w przedsiębiorstwach leśnych celem zwiększenia kontroli ich racjonalnego wykorzystania. W szczególności autorka zwraca uwagę na problemy oceny wskaźników ilościowych i jakościowych zużycia zasobów produkcyjnych. Słowa kluczowe: zasoby produkcyjne, środki trwałe, siła robocza, zasoby finansowe, zasoby drewna i materiałów.(abstrakt oryginalny)

This paper is focused on the problems of accounting approach to consumption area of forestry enterprises productive resources to increase of control rational use. In particular, the author pays attention to the problems of evaluation volume and qualitative indicators productive resources use. We present economic characteristic material, labor and financial resources. Also, this given paper offers recommendations on the development of productive resource use on forestry enterprises. Keywords: productive resources, fixed assets, labor forces, financial resources, wood resources and materials.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Акулов M. Г., Драбанич А. В., Євась Т. В. та ін. Економіка праці і соціально трудові відносини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 328 с., с. 225.
  2. Эрофеева В.А. Учет и контроль использования ресурсов в объединениях: Монография. - Л.: Изд-во Ленинградского ин-та, 1987.- 174 с.
  3. Стецюк Н.Є. Функціонально-вартісний аналіз як метод оновлення продукції. - Журнал «Європейської економіки». - Том 11 (№3).- Тернопільський національний економічний університет. - 2012р. - С. 338 - 346.
  4. Donda A. Weitere Qualifizierung von Rechnungsfuhrung und Statistik entsprechend den Erfordernissen der okonomischen Strategie // Finanzwirtschaft.- Berlin. - 1984. -N. 5.-S. 8-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu