BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r.
The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 4(22), s. 15-21, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Inwestycje, Atrakcyjność inwestycyjna, Atrakcyjność regionu
Regions competitiveness, Investment, Investing attractiveness, Regions attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie zostanie przeprowadzona statystyczna analiza porównawcza konkurencyjności województw pod względem nakładów inwestycyjnych w sektorach prywatnym i publicznym w Polsce. W tym celu zaproponowano wskaźnik względnej przewagi inwestycyjnej, którego wartości zostaną obliczone dla wszystkich sekcji PKD 2004. Wartości wskaźnika względnej przewagi inwestycyjnej poddano następnie analizie statystycznej z uwzględnieniem analizy korespondencji. Wykorzystanie analizy korespondencji umożliwiło wyodrębnienie profili województw o zbliżonej atrakcyjności inwestowania w poszczególnych działach gospodarki. Wyniki badania umożliwią m.in. wskazanie w aspekcie przestrzennym obszarów działalności gospodarczej wymagających szczególnie pilnego doinwestowania, jak i wyróżniających się pod względem wysokiej konkurencyjności inwestycyjnej. Obliczenia wykonano w oparciu o najnowsze dane pochodzące z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is the comparison of investment competitiveness in Polish private sector and public sector. In the study there is proposed the application of Revealed Investment Advantage Index according to the sections of Polish Classification of Activities (PKD). The values of the Revealed Investment Advantage Index calculated for each Polish province are basis for the application of correspondence analysis. The correspondence analysis lets to create profiles of Polish voivodeships so that observations in the same group have the similar investment competitiveness by PKD sections. The results of analysis will be helpful for finding the kinds of activities which are most effectively invested or need capital investment. The data used in the paper is taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D.K.H., Fischer S., Dornbusch R. (2003): Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  2. Blasius J. (2001): Korrespondenzanalyse, Oldenbourg, München [u.a.].
  3. Fowlkes E.B., Mallows C.L. (1983): A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, "Journal of the American Statistical Association", nr 78(383), s. 553-569.
  4. Jaccard P. (1908): Nouvelles recherches sur la distribution florale, "Bulletin de la Sociète Vaudense des Sciences Naturelles", nr 44, s. 223-270.
  5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Kuropatwiński P., Filar D. (1991): Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
  6. Sokołowski A. (1992): Empiryczne testy istotności w taksonomii, Wyd. AE, Kraków.
  7. Stanimir A. (2005): Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wyd. AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu