BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Walasek Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Współpraca nauki i biznesu w regionie łódzkim - wyniki badania ankietowego
Business - Science Cooperation in the Lodz Region - Research Results
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 90, s. 83-96, tab., bibliogr. 5 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Instytuty naukowo-badawcze, Ośrodki naukowo-badawcze, Współpraca przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Scientific-research institute, Research centres, Enterprises cooperation, Questionnaire survey
Uwagi
summ.; Badanie naukowe stanowiło część projektu pt.: "Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Analizy wyników badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego potwierdzają zaobserwowane w literaturze przedmiotu wnioski, że współpraca nauki i biznesu jest zjawiskiem relatywnie rzadkim. Zdaniem respondentów, główną tego przyczyną jest brak informacji o funkcjonowaniu jednostek B+R w regionie, o ich ofercie oraz możliwościach transferu wiedzy, jak również niedopasowanie oferty tych jednostek do potrzeb przedsiębiorców, co w szczególności podkreślają przedsiębiorstwa usługowe. Kolejnym ważnym czynnikiem jest również kapitałochłonność proponowanych przez jednostki B+R innowacyjnych rozwiązań.(fragment tekstu)

The article is the attempt to evaluate the business - science cooperation in the Lodz region on the basis of the research conducted among project titled "The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region" co-financed from European Union under European Social Fund. The research findings indicate that cooperation between business and science spheres is not well developed yet. However, entrepreneurs perceive the cooperation with science as efficient and propose certain actions that should be undertaken to support this kind of ventures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Forlicz s., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001.
  2. Gabryś A., Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Wyd. Fund. Aurea Mediocritas, Warszawa 2008.
  3. Hejduk H.I., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, Ekon. i Org. Przedsięb. 2006/3.
  4. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, WPSB, Kraków 2001.
  5. Stawasz E. i in., Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim, RSI Loris, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu