BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza rynków przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego
Analysis of Construction Company in Energetical Company : Natural Gas Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (27), 2014, nr 100, s. 193-200, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Gazownictwo, Budownictwo, Analiza kosztów, Koszty jakości
Energetics, Gas manufacture, Construction sector, Cost analysis, Quality costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego w kontekście analizy szeroko pojętych kosztów jakości będących podejściem sprawnego funkcjonowania w warunkach zapaści branży budowlanej. W czasach rosnącej konkurencji na rynku jedną ze strategii stosowanych przez firmy jest strategia przywództwa cenowego i wysokiej jakości oferowanych usług, jednak jest to możliwe tylko przy doskonałym opanowaniu techniki zarządzania kosztami. Celem artykułu jest próba przeprowadzenia analizy przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego w kontekście szeroko pojętych kosztów jakości będących podejściem sprawnego funkcjonowania firmy w warunkach zapaści branży budowlanej.(abstrakt oryginalny)

In this article author took an attempt to analyze energetic construction companies-natural gas sector in the context of broadly defined costs of quality as an element of efficient functioning in circumstances of economic crisis. In times of increasing competition on the market one of the strategies used by companies is strategy of price leadership and high quality of services, although it is possible only when followed by perfect skills of cost management techniques.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugdol M., Wprowadzenie do zarządzania jakością, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2004.
  2. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu