BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wynagrodzenia biegłych rewidentów polskich banków giełdowych
Auditor Fees in Polish Listed Banks
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 223-239, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Banki akcyjne, Audyt, Biegli rewidenci, Wynagrodzenia
Joint-stock banks, Audit, Authorized auditors, Remuneration
Uwagi
summ.; Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. "Model władztwa korporacyjnego w polskich bankach".
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wynagrodzeń audytorów polskich banków giełdowych. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań empirycznych, dostępnych w literaturze przedmiotu, podjęta zostanie próba weryfikacji niektórych hipotez stawianych przez badaczy. (fragment tekstu)

The paper concerns the issue of auditor fees and it presents the analysis of the auditors of Polish listed banks in the years 2009-2012. The study confirms the rule that the audit is primarily made by the entities with the largest market reputation and specialization in banking industry ("Big Four" firms). Total value of the remuneration of the auditor is dependent primarily on the size of the bank group (the number of consolidated entities), as well as the size of the bank in financial terms (equity and net income). The degree of use of the additional services varies greatly between banks. Entities that do not ordered additional services from their auditors (except audit and review of financial statements), pay higher fees for the audit. Thus, the analysis - despite its limitations - confirmed many observations made in the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Craswell A.T., Francis J.R., Taylor S.L., Auditor brand name reputations and industry specializations, Journal of Accounting and Economics 1995/20/3.
 2. DeAngelo L. E., Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics 1981/3/3.
 3. Du Plessis J.J., Hargovan A., Bagaric M., Principles of contemporary corporate governance, Cambridge University Press, New York 2011.
 4. Engel E., Hayes R. M., Wang X., Audit committee compensation and the demand for monitoring of the financial reporting process, Journal of Accounting and Economics 2010/49/1-2.
 5. Fargher N., Taylor M.H., Simon D.T., The demand for auditor reputation across international markets for audit services, The International Journal of Accounting 2001/36/4.
 6. Goergen M., International corporate governance, Pearson, Harlow 2012.
 7. Greuning H. van, Bratanovic S.B., Analyzing banking risk. A framework for assessing corporate governance and risk management, 3rd ed., The World Bank, Washington 2009.
 8. Griffin P.A., Lont D.H., Audit fees around dismissals and resignations: Additional evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics 2011/7/2.
 9. Griffin P.A., Lont D.H., Sun Y., Corporate Governance and Audit Fees: Evidence of Countervailing Relations, Journal of Contemporary Accounting & Economics 2008/4/1.
 10. Hay D.C., Knechel W.R., Wong N., Audit Fee's: A Meta-analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes, Contemporary Accounting Research 2006/23/1.
 11. Jin J.Y., Kanagaretnam K., Lobo G.J., Ability of accounting and audit quality variables to predict bank failure during the financial crisis, Journal of Banking & Finance 2011/35/11.
 12. Kanagaretnam K., Krishnan G., Lobo G.J., Is the market valuation of banks' loan loss provision conditional on auditor reputation?, Journal of Banking and Finance 2009/33/6.
 13. Kanagaretnam K., Lim C.Y., Lobo G.J., Auditor reputation and earnings management. International evidence from the banking industry, Journal of Banking & Finance 2010/34/10.
 14. Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
 15. Mitra S., Hossain M., Ownership composition and non-audit service fees, Journal of Business Research 2007/60/4.
 16. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Pochylski P., Wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Adrianowski D., Patora K., Sikorski J. (red.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 18. Taylor M.H., Simon D.T., Determinants of audit fees: the importance of litigation, disclosure, and regulatory burdens in audit engagements in 20 countries, The International Journal of Accounting 1999/34/4.
 19. Whisenant S., Sankaraguruswamy S., Raghunandan K., Evidence on the Joint Determination of Audit and Non-Audit Fees, Journal of Accounting Research 2003/41/4.
 20. Wu X., Corporate governance and audit fees: Evidence from companies listed on the Shanghai Stock Exchange, China Journal of Accounting Research 2012/5/4.
 21. Wysocki P., Corporate compensation policies and audit fees, Journal of Accounting and Economics 2010/49/1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu