BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postrach Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych
The Problems of Hidden Contributions in Kind in Public Companies
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 293-308, rys., bibliogr. 10 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Kapitał przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Corporate governance, Business capital, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza ukrytych aportów jako jednego ze sposobów uzyskiwania prywatnych korzyści kontroli. Przeprowadzono ją w aspekcie prawnym oraz z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego, wskazując na negatywne konsekwencje ukrytych aportów oraz na możliwości przeciwdziałania tym praktykom. Wykorzystano przypadki ukrytych aportów. Potwierdziło się przyjęte założenie, że są one niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych. Poczynione obserwacje pozwoliły określić okoliczności sprzyjające posługiwaniu się ukrytymi aportami dla uzyskania prywatnych korzyści kontroli.(fragment tekstu)

Transactions with himself are among the typical behaviors of a controlling shareholder who abuses his position in a public company. The article discusses hidden contributions in kind, which are the result of this type of behavior. It has been determined in which hidden contributions in kind differ from properly made contributions and what are the negative consequences of the former. The discussion includes the legal aspects of this phenomenon. Some cases of circumventing the contribution-in-kind regulations are described. Based on one of those cases, the issue of the suitability of the share capital as an institution designed to protect creditors is addressed. Consideration is given to the difficulties occurring in practice in combating the hidden contributions in kind. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
  2. Bucior G, Kotyla C., Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG 2009/4/1.
  3. Cejmer M., Zawicki K., Akcje bez określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
  4. Napierała J., Sójka T., Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
  5. Opalski A., Prawo zgrupowań spółek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
  6. Opalski A., Romanowski M., O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2008/6.
  7. Oplustil K., Wkłady niepieniężne w prawie europejskim i polskim - zdolność aportowa, zabezpieczenie należytej wyceny, ukryte aporty, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
  8. Postrach K., Problemy nadzoru w spółkach z dominującym inwestorem, [w:] Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
  9. Postrach K., Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG 2009/1: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo.
  10. Radwan A., Sens i nonsens kapitału zakładowego - przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu