BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nadzór korporacyjny w funduszach emerytalnych : przykład dobrowolnych funduszy emerytalnych
Corporate Governance in Pension Funds : Example of Voluntary Pension Funds
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 345-360, rys., bibliogr. 11 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Emerytury, Fundusze emerytalne
Corporate governance, Pensions, Pension funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji problemów, przed którymi staje nadzór korporacyjny w dobrowolnych funduszach emerytalnych zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne. W rozważaniach ujęto stan prawny na dzień 31.12.2013 r. (fragment tekstu)

In pension sector, many regulations aimed at maximizing the interests of pension plans members and their beneficiaries, were introduced. Despite this, pension institutions are faced with the same governance problems as modern corporations. The basic problems arise from delegation of decision making powers and creation of agency relationships. The primary objective of pension fund governance is to minimize the potential agency problems or conflicts of interest arising between the pension fund stakeholders and its managing body. Problems, that may affect the safety of retirement savings and pension liabilities. This article attempts to identify the problems faced by governance in voluntary pension funds managed by general pension societies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambachtsheer K., Capelle R., Lum H., The Pension Governance Deficit: Still With Us, Rotman International Journal of Pension Management 2008/1/1.
 2. Besley T., Prat A., Pension Fund Governance And The Choice Between Defined Benefit And Defined Contribution Plans, The Institute For Fiscal Studies, WP03/09, June 4, 2003.
 3. Clark G. L., Best-practice pension fund governance, Journal of Asset Management 2008/9.
 4. Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989/14/1.
 5. Hess D., Impavido G., Governance of Public Pension Funds: Lessons from Corporate Governance and International Evidence, [w:] Musalem A.R., Palacios R.J. (red.), Public Pension Fund Management. Governance, Accountability and Investment Policies, World Bank, Washington DC 2004.
 6. Mesjasz C., Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 7. Samborski A., Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne i ich rola w nadzorze korporacyjnym. Przykład otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Szczepański M. (red.), Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny. Wyd. Politechn. Pozn., Poznań 2013.
 8. Samborski A., Governance w prywatnych funduszach emerytalnych, Stud. Prawn.-Ekon. 2012/86.
 9. Samborski A., Pension Funds Governance, [w:] Szczepański M. (red.), Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand?, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2013.
 10. Stewart F., Yermo J., Pension Fund Governance Challenges And Potential Solutions. OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, OECD publishing, France 2008/18.
 11. Woods C., Urwin R., Putting Sustainable Investing into Practice: A Governance Framework for Pension Funds, Journal of Business Ethics 2010/92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu