BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Kobiety w organach statutowych spółek
Women in Statutory Organs of Companies
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 377-396, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Spółki, Rada nadzorcza spółki, Zarząd, Kobieta w biznesie, Regulacje prawne
Companies, Supervisory board of the company, Board of directors, Women in business, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę niewystarczającej liczby kobiet w zarządach i radach spółek. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych w zakresie równości płci, wprowadzonych przez niektóre państwa; przedstawienie argumentów za zwiększeniem udziału kobiet w organach nadzorczych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji międzynarodowej dotyczącej obecności kobiet we władzach spółek.(fragment tekstu)

The problem of gender diversity in statutory organs of companies affects many countries The result is an ongoing debate on improving the gender balance among members of supervisory boards of companies listed on stock exchanges. In article presents legal solutions in the field of gender diversity introduced by some countries, examines the contribution of women directors to board effectiveness and presents the current situation of the world on women on boards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ben-Joseph M., Gundry L., Future of work: implications for women entrepreneurs in transition economies, Women & Business 1998/3-4.
 2. Bianco M., Ciavarella A., Signoretti R., Women on boards in Italy, Quaderni di finanza, październik 2011.
 3. Bohdanowicz L., Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe tendencje oraz wyzwania, Organizacja i kierowanie 2011/3/(146).
 4. Bohdanowicz L., Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business Administration 2011/2/(112).
 5. Brol J., Kosior M., Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), Kobieta i Biznes 2004/1-4.
 6. Farrell K.A., Hersch P.L., Additions to corporate boards: the effect of gender, Journal of Corporate Finance 2005/11/1-2.
 7. Fisher H., Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wyd. Santorski & Co, Warszawa 2003.
 8. Hoogendoom S., Oosterbeek H., van Praag M., The Impact of Gender Diversity on the Performance of Business Teams: Evidence from ab Field Experiment, Management Science 2013/59.
 9. Hryciuk R., Kościańska A. (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna: Kobiecość, męskość, seksualność, t. 2, Wyd. UW, Warszawa 2007.
 10. Jehm K.A., Mannix E.A., The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance, Academy of Management Journal 2001/44/2.
 11. Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu a czynniki ich sukcesów, WSH, Wrocław 2009.
 12. Nicels W., Zrozumieć biznes, Bellona, Warszawa 1995.
 13. Romanowski M., Czy prawo powinno wymuszać udział kobiet w zarządach spółek, Monitor Prawa Handlowego 2011/2.
 14. Rose C., Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence, Corporate Governance: An International Review 2007/15.
 15. Rosener J.B., Przywództwo i paradoks płci, [w:] Walsh M.R. (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.
 16. Storvik A., Teigen M., Women on Board. The Norwegian Experience, Friedrich Ebert Stiftung 2010.
 17. Watson E., Kumar K., Michaelsen L., Cultural Diversity's Impact on Interaction Process and Performance: Comparing Homogenous and Diverse Task Groups, Academy of Management Journal 1993/36/3.
 18. Williams R.J., Women on Corporate Boards of Directors and their Influence on Corporate Philanthropy, Journal of Business Ethics 2003/1.
 19. Wiśniewska-Szałek A., Płeć w miejscu pracy - rola kobiet we współczesnym zarządzaniu, [w:] Przybyła M. (red.), Zarządzanie -kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 20. Woolley A.W. i in., Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, Science Magazine 2010/330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu