BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makovcová Michaela (Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach, Slovakia)
Tytuł
Európsky zatýkací rozkaz
The European Arrest Warrant
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 253-260, bibliogr. 12 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawo karne, Organ egzekucji sądowej, Europejska Konwencja o Ekstradycji (EKE), Europejski nakaz aresztowania
Criminal Law, Court enforcement office, European Convention on Extradition, European arrest warrant
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
European Arrest Warrant is cleary one of the most important institutes within the criminal justice co-operation of the European Union´s organs. Its implementation significantly simplified way of surrender for the purpose of prosecuting, imprisonment or safety measures. When taking to the laws of the Member States and a long-term use of proved application problems related to it what in Slovak Republic led to an adoption of two laws on the European Arrest Warrant. Nevertheless, it can be concluded that without such an institute in those days of free movement of people, would be very difficult searching for those people, their transfer from a state to another state where a criminal prosecution or punishment is taking place. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. § 1 ods. 2 zakona č. 403/2004 Z.z. o europskom zatykacom rozkaze a o zmene a doplneni niektorych zakonov - tento zakon upravuje postup slovenskych organov pri vydavani osob medzi členskymi štatmi EU a každym ďalšim štatom, ak tak ustanovuje medzinarodna zmluva na zaklade europskeho zatykacieho rozkazu a suviace konanie.
 2. § 15 Zakona Narodnej rady SR zo dňa 09. marca 2010 č. 154/2010 Z.z. o europskom zatykacom rozkaze
 3. Dovodova sprava k zakonu Narodnej rady SR zo dňa 09. marca 2010 č. 154/2010 Z.z. o europskom zatykacom rozkaze - všeobecna časť
 4. Dovodova sprava k zakonu Narodnej rady SR zo dňa 24. juna 2004 č. 403/2004 Z.z. o europskom zatykacom rozkaze - všeobecna časť
 5. Fenyk, J., Kloučkova, S. 2003.Medzinarodni justični spoluprace v trestnim řizeni, Praha.
 6. Hanus, A. 2006.Všeobecne o europskom zatykacom rozkaze a o postupoch vydavania osob medzi členskymi štatmi Europske unie, In: Policajna teoria a prax, 2006, č. 3.
 7. Hodnotiaca sprava Rady EU k Europskemu zatykaciemu rozkazu
 8. Ivor, J. et al: 2010.Trestne pravo procesne; druhe, doplnene a prepracovane vydanie, Bratislava: Iura edition.
 9. Ramcove rozhodnutie Rady č. 2002/584/SVV z 13. 6. 2002 o europskom zatykacom rozkaze a vydavacom konani medzi členskymi štatmi, Uradny vestnik EU: L 190
 10. Zakon Narodnej rady SR zo dňa 09.marca 2010 č. 154/2010 Z.z. o europskom zatykacom rozkaze.
 11. Zakon Narodnej rady SR zo dňa 24. juna 2004 č. 403/2004 Z.z o europskom zatykacom rozkaze a zmene a doplneni niektorych zakonov
 12. Zakon Narodnej rady SR zo dňa 24. maja 2005 č. 301/2005 Z.z. trestny poriadok (ďalej len Trestny poriadok)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu