BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Delorme Andrzej (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Zagrożenia ekologiczne a dobra kultury materialnej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 1, s. 161-190, fot., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Ekologia, Cywilizacja, Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Zagrożenia ekologiczne
Ecology, Civilization, Environmental pollution, Air pollution, Ecological hazard
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kwestii ekologii i ochrony dziedzictwa kultury materialnej wykracza poza granice państw i ma charakter globalny. Ponadto zawiera apel do świata nauki i decydentów politycznych o podjęcie inicjatywy na rzecz wprowadzenia uregulowań prawnych, które ograniczą niekorzystne dla środowiska naturalnego konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wróblewski Z., czyniąc to w kontekście głębszej analizy koncepcji filozofii ekologicznej (Zarys metodologicznej charakterystyki filozofii ekologicznej, "ROCZNIKI FILOZOFICZNE", 1999, t. XLVII, z. 3, s. 154-158).
 2. Pomian K., Kryzys przyszłości, [w:] O kryzysie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Warszawa 1990, s. 96.
 3. Człowiek i jego środowisko. Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta z dn. 26. V. 1969 r., [w:] Dajcie szansę Ziemi, Warszawa 1971, s. 240.
 4. Ruskin J., Sztuka - Społeczeństwo - Wychowanie. Wybór pism, Wstęp i komentarz Irena Wojnar, Wrocław 1977, s. 140-141.
 5. Jacyna I., Ziemia w asfalcie. Warszawa 1975, s. 246.
 6. Zin W., Ochrona zabytków kultury na tle przeobrażeń środowiska, [w:] Człowiek przeciwko sobie, wyd. II zm i uzup., Warszawa 1986, s. 466.
 7. Kisielewski S., Dzienniki, Warszawa 1996, s. 815.
 8. Delorme A., Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu, Kraków 1995, s. 46.
 9. Raczyński M., O dziejach lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem, [w:] Klęska ekologiczna Krakowa. Przyczyny - Teraźniejszość - Perspektywy ekorozwoju miasta, Kraków 1990.
 10. Rolicki J., Edward Gierek. Replika, Warszawa 1990, s. 123.
 11. Czubiński A., Najnowsze dzieje Polski 1944-1989, Poznań 1992 s. 228.
 12. Bieniarz J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 3, Kraków 1979, s. 246.
 13. Odpowiedzialność Chrześcijan za budowę i odnowienie świata i wraz z aneksem "O ochronie środowiska" opublikowany dopiero w miesięczniku ZNAK nr 4-5 z 1981 r.
 14. Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 1989, s. 267.
 15. Andruchowicz J., ERC-HERZ-PERC. Eseje, Warszawa-Izabelin 1996.
 16. Dąbrowska M., Dzienniki powojenne, 1945-1965, Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1996.
 17. Jastrun M., Dziennik 1995 -1981, Kraków 2003, s. 584.
 18. Majewski J. S., Pasja zniszczenia. GAZETA WYBORCZA z 13-13 października 2001 r.
 19. Torańska T., Oni, Omnipress 1989.
 20. Strzelewicz K., Prosto w oczy, Kraków 1987.
 21. Wywiad Teresy Torańskiej z Józefem Tejchmą, Gazeta Wyborcza - Duży Format z 17 lipca 2003 s. 12.
 22. Rakowski M.F., Okruchy Dziennika, Dziś, nr 4 z 2003 r.. s. 17-18.
 23. Delorme A., Stalinowska industrializacja przyczyną klęski ekologicznej Krakowa, [w:] Klęska ekologiczna Krakowa, s. 52.
 24. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Białystok 1997, wyd. II zmienione.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu