BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stach-Borejko Anna (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Spostrzeganie bezrobotnych przez osoby pracujące i studentów
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 1, s. 225-234, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Studenci, Badania ankietowe
Unemployment, Students, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem badań była odpowiedź na dwa następujące pytania: 1) czy istnieją różnice w spostrzeganiu osób bezrobotnych i posiadających pracę; oraz 2) w jakich kategoriach postrzegane są osoby bezrobotne. Zbadano grupę 230 osób (128 osób pracujących i 102 studentów kierunków humanistycznych). Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie zastosowano metodę porównywania opisów osób, z których jedna była bezrobotna, a druga posiadała pracę. Aby odpowiedzieć na drugie pytanie badawcze poproszono badanych o wymienienie najważniejszych 12 cech, jakie, ich zdaniem, charakteryzują bezrobotnych. Do interpretacji danych posłużono się modelem spostrzegania Brunera, który w tym procesie wyodrębnia 3 fazy: 1) powstawanie oczekiwania lub hipotezy na temat przedmiotu spostrzeżeń; 2) pobieranie informacji; 3) sprawdzania hipotezy. Uzyskane dane pokazują, iż w obu grupach badawczych (studenci, osoby pracujące) spostrzeganie bezrobotnych różni się od spostrzegania osób posiadających pracę. Osoby bezrobotne widziane są w sposób generalnie bardziej negatywny, jako "gorsze". Ponadto, obie grupy badawcze najczęściej wymieniały następujące kategorie cech bezrobotnych: brak aktywności (niechęć do podejmowania aktywności w ogóle i w celu znalezienia pracy), bezradność, rezygnację, niezaradność, niską samoocenę, lękowość oraz niechęć do zdobywania wiedzy, roszczeniowość i nierzetelność. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T. D., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Warszawa 1997.
 2. Bruner J. S., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978.
 3. Cook M., Pereeving others: the psychology of interpersonal percepsion, Methuen, London 1979.
 4. Cohen C. E., Ebbesen E. B., Observational goals and schema actions: theoretical framework for behavior perception, "Journal of Experimental Social Psychology" 1979, vol. 15,305-329.
 5. Hamspon S. E., Person memory: A semantic category model of personality traits, "British Journal of Psychology" 1982, vol. 65, no 2.
 6. Kozielecki J., Zagadnienia z psychologii myślenia, PWN, Warszawa 1986.
 7. Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, PWN, Warszawa 1966.
 8. Nissbert R., Ross L., Human interference: strategies and shortcomings of social judgment, New Jersey 1980, Prentice - Hall.
 9. Sarbin T. R., Taft R., Bailey D. E., Clinical interference and Cognitive theory, New York 1960. Holt, Reinhart and Winston.
 10. Tomaszewski T., Czynności spostrzegania, [w:] T. Tomaszewski Psychologia, PWN, Warszawa 1975.
 11. Zawadzki B., Wstęp do teorii osobowości, PWN, Warszawa 1970.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu