BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Monitorowanie zmienności cen produktów cyfrowych w wirtualnym systemie ekonomicznym
Monitoring of the Volatility of Digital Products Pricing in Virtual Economic System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 347-361, wykr., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Cena jednostkowa produktu, Produkt
Product unit prices, Product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Platformy społecznościowe oraz wirtualne światy są jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki elektronicznej. Dla zwiększenia realizmu następuje w nich integracja mechanizmów ekonomicznych, które stanowią podstawę kształtowania gospodarki rynkowej w powiązaniu z możliwością wprowadzania wirtualnych walut, zawierania transakcji handlowych, zdobywania statusu społecznego. Ich specyfika powoduje, że czas życia produktu i kształtowanie popytu postrzega się w innych ramach czasowych niż w gospodarce realnej. Szybciej zachodzą tu zjawiska stymulacji i kanibalizacji wynikającej z wprowadzania nowych produktów na rynek w źle dobranych interwałach czasowych. Wpływ na zachowania konsumentów ma również sprzedaż na rynku wtórnym, który często funkcjonuje równolegle do rynku pierwotnego. Z uwagi na znaczny wzrost sektora dóbr wirtualnych ważne jest wdrażanie nowych metod, które maksymalizują dochody i zwiększają zadowolenie konsumentów. Platformy handlu elektronicznego przeznaczone dla produktów cyfrowych muszą uwzględniać specyfikę środowiska, w którym realizowane są transakcje, i dawać możliwości analizy zjawisk ekonomicznych. (fragment tekstu)

Social networking platform and virtual worlds are one of the rapidly growing electronic sectors. To increase the realism of them key part is integration of economic mechanisms, which are the basis for developing a market economy, in conjunction with the possibility of placing virtual currency transactions and achieve social status. Their specification makes the life cycle of the product and demand in different time frames than in the real economy. The impact on consumer behavior is also generated on the secondary market, which often operates in parallel with the primary market. Due to the significant growth of virtual goods sector it is important to implement new methods that maximize revenue and increase consumer satisfaction. Dedicated e-commerce platform for digital products must take into account the specific environment in which transactions are executed. The paper presents selected aspects of the virtual economic systems and results of experimental research. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Athey S., Empirical models of auctions, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2006.
 2. Balfour B., Advantages of a Virtual Goods Business Model, Viximo, .
 3. Bikhchandani S., Riley J.G., Equilibria in open common value auctions, "Journal of Economic Theory", vol. 53 (1)/1991.
 4. Harsanyi J.C., Games with Randomly Disturbed Payoffs: A N ew Rationale for Mixed Strategy Equilibrium Points, "Int. J. Game Theory" nr 2/1973.
 5. Joffe B., Lessons Learned From Asia, .
 6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 7. Klemperer P., Auctions: Theory and Practice, Princeton University Press 2004.
 8. Korolov M., The future of virtual goods, .
 9. Maskin E.S., Riley J.G., Asymmetric Auctions, "The Review of Economic Studies", vol. 67, Is. 3, 07.2000.
 10. Mehta R., Five Reason Why People Send Virtual Gifts, .
 11. Paarsch H., An introduction to the structural econometrics of auction data, MIT Press 2006.
 12. Piper Jaffray, Pay to play, Research report: Paid Internet services.
 13. Plus Eight Star, Virtual goods in Asia: it's even more than you think, .
 14. Riley J.G., Samuelson W.F., Optimal Auctions, "American Economic Review", nr 71/1981.
 15. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Warszawa 2000.
 16. WorldsInMotion Report, 12% Of Americans Purchasing Virtual Goods, .
 17. Zhang A., Beyer D., Ward J., Liu T. i in., Modeling the Price-Demand Relationship Using Auction Bid Data, HP Laboratories Pao Alto 2002 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu