BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, absolwent)
Tytuł
Pas zieleni izolacyjnej w Parku "Wioski Świata" w Krakowie
Źródło
Aura, 2015, nr 1, s. 24-25, fot., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona terenów zielonych
Science and Technology Park, Spatial development, Protection of green areas
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Współczesne parki tematyczne zajmują wielkie przestrzenie, dlatego zakładane są głównie poza granicami miast. Kiedy jednak jest to nieduży park w mieście, a jego znaczną część pokrywa gęsta roślinność, właściciel staje przed dylematem, jak zagospodarować tę zieleń. Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata" w Krakowie graniczy od strony północnej z ulicą Tyniecką a od zachodu z wielopasmową ulicą gen. Bohdana Zielińskiego. Znajduje się w obrębie Salezjańskiego Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie wyznaczono część z kompleksem budynków na potrzeby Zgromadzenia i część rekreacyjno-edukacyjną, czyli Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata". Ponieważ jest to miejsce interaktywne, poświęcone edukacji globalnej i wypoczynkowi, dlatego spotkało się z aprobatą zwiedzających. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Habrat, Zieleń jako element ekranujący, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
  2. Kształtowanie terenów zieleni, red. W. Niemirski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1973.
  3. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku, red. B. Pająk, Wydawnictwo BMŚ, Kraków 2008.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN DZU. NR 215, poz. 1414 [online]: http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20102151414/Rozporzadzenie_w_sprawie_sposobu_ustalania_wartosci.html, dostęp 15 maja 2014.
  5. Uchwała nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa [online]: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27732, dostęp 13 czerwca 2014.
  6. Uchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" [online]: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58413, dostęp 6 czerwca 2014.
  7. 7 najciekawszych parków tematycznych w Polsce [online]: http://www.travelin.pl/top/7-najciekawszych-parkow-tematycznych-w-polsce/park-edukacji-globalnej-wioski-swiata-w-krakowie, dostęp 13 czerwca 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15199/2.2015.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu