BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczaj Jolanta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Innowacje w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce - wybrane aspekty
Network Organization ParadigmsInnovation in the Food Industry Enterprises in Poland - Selected Aspects
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 57-68, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Innowacje, Przychody, Koszty
Food industry, Agri-food company, Innovations, Revenue, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza danych wtórnych dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2012 z uwzględnieniem wpływu innowacji na poziom kosztów i wzrost sprzedaży. (fragment tekstu)

One of the impediments to development of the Polish food industry enterprises is a fact that their profitability is still too low. An important issue is therefore to take actions which can improve the profitability and efficiency of food processing. One of such activities may be the increase in level of innovation in food industry enterprises. The aim of the study is to analyze the impact of innovation on profitability growth in Polish food industry enterprises, with particular focus on the impact of innovation on the level of costs and sales increase. This is an important issue from the point of view of the whole Polish economy given the high importance of the food industry in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
  2. GUS (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin.
  3. Górski J. (2009), Forum mleczarskie, nr 4.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
  5. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencyjności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Przyborowska D., Tarczyńska A.S., Ziajka S., Uwarunkowania rozwoju nowych produktów w branży mleczarskiej [online], http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/104/1/uwarunkowania-rozwoju-nowych-produktow-w-branzy-mleczarskiej/, dostęp: 28 kwietnia 2004.
  7. Dmochowska H. (red.) (2013), Rocznik statystyczny przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York.
  9. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  10. Spruch W. (1976), Strategia postępu technicznego: wstęp do teorii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu