BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdziebko Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Personalizacja w serwisach handlu elektronicznego
Personalization in E-Commerce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 413-426, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Personalizacja, Biznes elektroniczny
e-commerce, Personalization, e-business
Uwagi
summ.
Abstrakt
E- commerce, czyli handel elektroniczny, to według powszechnej definicji "kupowanie i sprzedawanie dóbr, usług lub informacji przez Internet"1. Z kolei Światowa Organizacja Handlu (WT O) przyjęła nieco szerszą definicję, określając e-commerce jako "produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne"2. Definicja WT O dotyczy więc transakcji i usług zawieranych nie tylko przez internet, ale również przez inne media komunikacyjne, takie jak telefon, faks czy telewizja. Ze względu na niższe koszty, wygodę zawierania transakcji oraz dużą dostępność obecnie transakcje zawierane są najczęściej z wykorzystaniem internetu. (fragment tekstu)

Along with dynamic expansion of e-commerce functionality of e-stores has been extended to facilitate user's in performing their activities. One of the functionalities more commonly meet among web stores is personalization, which can be described as any action that makes the Web experience of a user customized to the user's taste or preferences. There is many personalization techniques performing customization. Among them we may list interface customization, product's checkroom, adaptive navigation, recommender system. Purpose of this article is to present classification of personalization used at e-commerce websites. Category of data used in personalization process has been also presented. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aberdeen Group, This Time it's Personal: Making On-Line Experiences Unique, Research report 2007,
 2. Benyon D.R., Innocent P.R., Murray D.M., System Adaptivity and the Modeling of Stereotypes, In Proceedings of IFIP INTER ACT '87: Human-Computer Interaction, UK 1987.
 3. Bloch M., E-commerce i inne zwierzęta, .
 4. Brodie C., Karat C.M., Karat J., Creating an e-commerce environment where consumers are willing to share personal information, Designing personalized user experiences in ecommerce, vol. 5, US A 2004.
 5. Brusilovsky P., Nejdl W., Adaptive Hypermedia and Adaptive Web, Practical Handbook of Internet Computing, US 2004.
 6. De Bra P., Brusilovsky P., Houben G., Adaptive Hypermedia: From systems to framework, "ACM Computing Surveys", nr 31 (4)/1999.
 7. Eklund J., Sinclair K., An empirical appraisal of the effectiveness of adaptive interfaces of instructional Systems, "Educational Technology and Society", nr 3 (4)/2000.
 8. Fan H., Poole M.S., What is personalization? Perspectives on the design and implementation of personalization in information systems, "Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce", nr 16 (3 & 4)/2006.
 9. Germanakos P., Mourlas C., Isaia C., Samaras G., An optimized review of adaptive hypermedia and web personalization - sharing the same objective, Proceedings of the 1st International Workshop on Web Personalization, Recommender Systems and Intelligent User Interfaces (WPRSIUI 2005) of the 2nd International Conference on E-business and Telecommunications Networks (ICETE 2005), Reading, 3-7.10. 2005.
 10. Goy A., Ardissono L., Petrone G., Personalization in E-Commerce Applications, Lecture Notes in Computer Science, 2007, (w:) The adaptive web: methods and strategies of web personalization, red. P. Brusilovsky, A. Kobsa, W. Nejdl, [data dostępu: 04.01.2011].
 11. Kobsa A., Koenemann J., Pohl W., Personalised hypermedia presentation techniques for improving online customer relationships, "The Knowledge Engineering Review", nr 16/2001.
 12. Mobasher B., Web Usage Mining and Personalization, Practical Handbook of Internet Computing, (w:) P. Singh Munindar (red.), CRC Press 2005.
 13. Opperman R., Adaptive user support - Ergonomic design of manually and automatically adaptable software, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NewYork 1994.
 14. Pine B.J., Peppers D., Rogers M., Do you want to keep your customers forever?, Harvard Business School Review 1995.
 15. Schafer J.B., Konstan J.A., Riedl J., E-Commerce Recommendation Applications, "Data Mining and Knowledge Discovery", vol. 5, issue 1-2/2001.
 16. Smith W., Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies, "Journal of Marketing", nr 21/1965.
 17. Wojciechowski M., Zakrzewicz M., Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wykorzystaniem metod eksploracji danych, (w:) Systemy informatyczne - zastosowania i wdrożenia 2002, t. II , red. J.K. Grabara, J. Nowak, Warszawa- -Szczyrk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu