BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniewska Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle wybranych krajów świata
The Development of Informative Society in Poland on Background of Chosen of Countries World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 427-437, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój społeczny
Information society, Social development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jednym z wielu czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest informacja. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT ) usprawnia się proces informacyjny, rozumiany jako następujące po sobie fazy technologiczne. Fazy procesu informacyjnego można ująć następująco: -- generowanie (wytwarzanie) informacji; -- pozyskiwanie informacji; -- przechowywanie informacji; -- transmisja informacji; -- przetwarzanie informacji; -- udostępnianie informacji; -- interpretacja informacji; -- wykorzystanie informacji. Usprawnianie procesu informacyjnego przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego, co przejawia się przede wszystkim rozwojem społeczno- gospodarczym państwa i jego obywateli. (fragment tekstu)

The article presents the problems of development of trade the ICT in Poland and in chosen the countries of world. It the newest investigation was introduced of Economist Intelligence Unit and The IBM Institute for Business Value which estimates the preparation of states to using with new technologies. Study takes into account aspects: technological, economic, political and social the development of individual states. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analysts Share Best Practices for Embracing Social Networking at Gartner Portals, Content and Collaboration Summit 2010, 9-11 March in Baltimore and 15-16 September in London; .
  2. E-readiness rankings 2009. The usage imperative. A report from the Economist Intelligence Unit, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2009.
  3. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003.
  4. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  5. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w P olsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
  6. The 2005 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2005.
  7. The 2006 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2006.
  8. The 2007 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2007.
  9. The 2008 e-readiness rankings, Economist Intelligence Unit, The IBM Institute for Business Value, London 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu