BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniewska Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Różnice między polską a krajami unii europejskiej w zakresie zaawansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Benchmarking
The Differences Between Poland and the Countries of European Union in Range ICT . Benchmarking.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 439-449, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Technologie cyfrowe
Information Technology (IT), Digital technologies
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Szczególną cechą współczesnych czasów jest dynamiczny rozwój techniki i technologii prowadzący do wzmocnienia roli czasu. Każdy dzień przynosi nowe odkrycia naukowe, a wraz z nimi przeobrażenia na całym świecie. Zmiany w sferze techniki i informacji powodują zmiany w zakresie wytwarzania dóbr i usług, a dalej zmiany w zakresie struktur organizacyjnych i czasu pracy. O ile w drugiej połowie XX wieku dominowała produkcja masowa i łączenie się przedsiębiorstw, o tyle w XXI wieku produkcja jest zindywidualizowana i często odbywa się pod bezpośrednim nadzorem konsumenta, na jego zamówienie. W Stanach Zjednoczonych można obecnie zaobserwować spadek zapotrzebowania na robotników zatrudnionych przy produkcji przemysłowej. Rośnie natomiast zapotrzebowanie na ludzi realizujących pomysły, specjalizujących się w reorganizacji przedsiębiorstw, badaniu rynku, promocji dóbr i usług, analityków, prawników, informatyków czy programistów. (fragment tekstu)

The effective method of comparison oneself from different and the copying the good ideas is benchmarking. It this method in article was used to introduction of individual ratios ICT in Poland on background of UE countries. The introduced differences between Poland and they prove with countries of European Union, that they in large degree influence on competitiveness of Polish economy and quality of Poles' life. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europe's Digital Competitiveness Report. i2010 - ICT Country Profiles, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, Brussels 04.08.2009, SEC (2009) 1104, vol. 2.
  2. i2010 - Annual Information Society Report 2007, ICT Country Profiles, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, Brussels 30.3.2007, SEC (2007) 395, vol 3
  3. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003.
  4. Preparing Europe's digital future i2010 Mid-Term Review, Volume 3: ICT Country Profiles, Commission of the European Communities, Brussels 17.4.2008, SEC (2008) 470.
  5. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstwo Nauki i I nformatyzacji, Warszawa 24.06.2005.
  6. Toffler A., Trzecia fala, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu