BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Urszula ,Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szkolnictwo wyższe w województwie zachodnio- pomorskim w latach 2007-2009
Higher Education In The West Pomeranian Voivodeship In The Years 2007-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 453-472, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Education, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku szkolnictwo wyższe w Polsce podlega istotnym przemianom, których podstawy prawne stworzyły stosowne ustawy. W artykule zostanie przeprowadzona analiza stanu i struktury szkolnictwa wyższego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009 ze szczególnym uwzględnieniem wyższych szkół zawodowych. (fragment tekstu)

Starting from the nineties, higher education in Poland is a subject of relevant changes, which legal basis created for appropriate laws. The article will describe state analysis and structure of higher education in the West Pomeranian Voivodeship in the years 2007-2009 with particular emphasis on higher vocational schools. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grześkowiak U., Talaga L., Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim, (w:) Przegląd statystyczny województwa zachodniopomorskiego, red. J. Zawadzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny, Szczecin 2002.
 2. Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym, "Gazeta Uniwersytecka", nr 8 (158)/maj 2008; .
 3. Rocznik Statystyczny Szczecina 2008, Urząd Statystyczny w S zczecinie, grudzień 2008.
 4. Rocznik Statystyczny 2009, GUS , Warszawa 2010 Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2008, Urząd Statystyczny w S zczecinie, Szczecin 2008.
 5. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2009, Urząd Statystyczny w S zczecinie, Rok X, Szczecin 2009.
 6. Szkolnictwo wyższe w P olsce i UE ,
 7. Szkoły wyższe i finanse w 2007 r., GUS , Warszawa 2008.
 8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., GUS , Warszawa 2009.
 9. Wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i S zkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych .
 10. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, .
 11. Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 30.10.2009, za: Szkoły wyższe w Polsce, Wikipedia, wolna encyklopedia .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu