BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadry dla regionalnej gospodarki przez państwowe wyższe szkoły zawodowe
Economics Sciences and Computer Science as A System Elements Of Cadre Background For Regional Economy By Public Higher Vocational Schools
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 487-499, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo państwowe
Education, State education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dynamicznym procesie społecznych zmian szkoły wyższe odgrywają rolę ośrodków wspomagających rozwój społeczności lokalnych. Są to instytucje znakomicie przygotowane do realizacji potrzeb regionów. Znaczenie państwowych wyższych szkół zawodowych wynika z wysokiej jakości działania zagwarantowanej przez rozwiązania instytucjonalne. Ze względu na ścisły związek ze strukturami lokalnymi łatwiej im jest dostosowywać swoją ofertę dydaktyczną i naukową do lokalnych potrzeb .(fragment tekstu)

In dynamic process of social evolutions higher schools play a role centers supporting development of local society. The main goal of the article is presentation in what pitch different science disciplines, especially economics sciences and information technologies, they support local social-economy systems. Public Higher Vocational Schools are also allowed as relevant factor in a system of local finances. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.
 2. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania, Warszawa 2000.
 3. Biencewicz-Miazga A., E-biznes w I nternecie i  multimediach, Warszawa 2003.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.
 5. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008.
 6. Herman A., Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. Grudzewski i I .K. Hajduk, Warszawa 2001.
 7. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w U nii Europejskiej i w P olsce, Warszawa 2004.
 8. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii świata połączonego siecią, Warszawa 2001.
 9. Koźlak A., Rola polityki regionalnej w podnoszeniu konkurencyjności polskich regionów, (w:) Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wrocław-Jelenia Góra 2008.
 10. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 11. Sikora J., Lokalne układy społeczne, (w:) Samorząd w P olsce - istota, formy, zadania, red. A. Zalewski, Poznań 1998.
 12. Skodlarski J., Matera R., Gospodarska światowa - geneza i  rozwój, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu