BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiścicka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Komunikacja marketingowa wyższych szkół zawodowych w opinii studentów
Marketing Communication on the Professional Colleges in the Opinion of Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 501-513, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Szkolnictwo wyższe, Opinia publiczna
Marketing communication, Higher education, Public opinion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cechą charakterystyczną sektora usług edukacyjnych w Polsce ostatnich piętnastu lat jest dynamiczny wzrost podaży tych usług przy jednoczesnym (początkowym) wysokim popycie, a następnie stopniowym nasyceniu rynku. Współczesne szkoły wyższe narażone są na wiele czynników zewnętrznych determinujących działalność uczelni. Konsekwencją tego zjawiska, a także niżu demograficznego, jest w ostatnich latach zmniejszanie popytu na usługi edukacyjne na poziomie wyższym. Pojawienie się nadwyżki podaży usług edukacyjnych nasila konkurencję pomiędzy różnymi szkołami. By skutecznie konkurować, szkoły wyższe muszą stosować system komunikacji marketingowej, czego konsekwencją będzie wyeksponowanie szczególnych korzyści, jakie osiąga studiujący na określonej uczelni. Proces komunikacji stanowić powinien ważny element orientacji rynkowej szkoły wyższej, a w konsekwencji wykorzystania formuły marketingu. Natomiast jakość komunikacji wpływa na pozytywny lub negatywny odbiór podmiotu przez otoczenie. (fragment tekstu)

The article discusses the issue and functions of marketing communication within colleges. It presents the research findings collected amongst chosen professional college clients, who gave their opinion on the process of marketing communication in their school. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietl J., Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w  szkolnictwie wyższym?, "Marketing i Rynek", nr 2/2004.
 2. Heiland Th., Marketing und Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem. Eine empirische und implikationenorientierte Analyse, Wiesbaden 2001.
 3. Iwankiewicz-Rak B., Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą, (w:) Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004.
 4. Kobylanek A., Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu), "Nauka i S zkolnictwo Wyższe", nr 2 (26)/2005.
 5. Kotler P., Fox K.F.A., Strategic Marketing for Education Institutions, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1998.
 6. Krzyżanowska M., Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w  polskich szkołach wyższych, "Marketing i R ynek", nr 9/2004.
 7. Pawłowski K., Zachowania uczelni niepublicznych w  warunkach silnej konkurencji na rynku usług edukacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", nr  4/2005.
 8. Pluta-Olearnik M., Rozwój nowych form edukacji na poziomie wyższym - wyzwania i szanse dla polskich uczelni, (w:) Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Poznań 2004.
 9. Sadlak J., Globalization versus the Universal Role of the University, "Higher Education in Europe", nr 25/2000.
 10. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004.
 11. Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990, Dz. U. z 1990 r., Nr 65.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych Dz.U. z 1997 r., Nr 65
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu