BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Eider Paweł (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Drohomirecka Alicja (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Kotarska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Wilk Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej
The Activities of the Institute of Physical Culture of the State Vocational School in Walcz for Local and Regional Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 525-538, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Działalność dydaktyczna, Społeczeństwo
Teaching activity, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomorze Zachodnie ma już 60-letnią historię kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na różnych poziomach edukacji. Początki średniego szkolnictwa z zakresu wychowania fizycznego wiążą się ze Stargardem Szczecińskim. 1 września 1950 roku odbyła się tu uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo powstałym Liceum Pedagogicznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o specjalności wychowanie fizyczne1. Liceum funkcjonowało przez dziesięć lat (1950-1960). Kolejnym miejscem kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów (jak również w dalszych latach trenerów różnych dyscyplin sportu) był Szczecin. (fragment tekstu)

Western Pomerania has already got a 60-year history of training teachers of physical education at different levels. The purpose of this paper is to present some of the statutory work of the Institute of Physical Education of the State Tertiary Vocational School in Wałcz dedicated to local and regional communities. The most important task of the State Tertiary Vocational School in Wałcz is to educate students attending different courses and specializations primarily in order to prepare them for future work or continue their education at masters level as well as all kinds of community activities, cooperation with institutions, associations and clubs responsible for the physical education that promote active, healthy lifestyles among children, youth, adults - the residents of Wałcz. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eider J., Kierunek studiów Wychowanie Fizyczne na P omorzu Zachodnim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 583, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, Szczecin 2009, nr 26.
 2. Eider J., Sportowcy, trenerzy - szczecińscy absolwenci studiów magisterskich, kierunek wychowanie fizyczne, Szczecin 2005.
 3. Eider J. (red.), Magisterskie studia z wychowania fizycznego w S zczecinie (1975- 2005), Szczecin 2006.
 4. Eider J., Eider P., Idea i ruch olimpijski w działalności Instytutów Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i P aństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 583, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, Szczecin 2009, nr 26.
 5. Eider J., Eider P., Drohomirecka A., 20 lat Instytutu Kultury Fizycznej w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, (w:) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. II Aktywność fizyczna osób w różnym wieku - teoria i praktyka, red. J. Eider, Szczecin 2006.
 6. Klamżyńska E., 25-lecie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, Szczecin 1996.
 7. Kuchar A., Tałaj J., Błoniecka D. (red.), 5 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, 1 lipca 2004-2009, Wałcz 2009.
 8. Laskiewicz H., Instytut Kultury Fizycznej w S zczecinie (1950-2000), Szczecin 2001.
 9. Mieczkowski T., Cele i zadania kierunkowe badań oraz studiów wyższych w zakresie kultury fizycznej na P omorzu Zachodnim (w:) Organizacja badań nad rozwojem kultury fizycznej i turystyki, red. C. Piskorski, TN OiK Oddział Szczecin, Szczecin 1972.
 10. Mieczkowski T., Szczecińskie Technikum Wychowania Fizycznego, Prace Wydziału Wychowania Fizycznego WS P, nr 1, Szczecin 1974.
 11. Mieczkowski T., Mieczkowska Z., Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w S zczecinie w 35-leciu PRL , Prace Wydziału Wychowania Fizycznego WS P, nr 5, Szczecin 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu