BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drohomirecka Alicja (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Klimek Jordan (Szkoła Zawodowa w Wałczu), Eider Paweł (Szkoła Zawodowa w Wałczu), Wilk Krzysztof (Szkoła Zawodowa w Wałczu), Kotarska Katarzyna (Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Charakterystyka mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z aerobiku
Characteristics of Wałcz Female Residents Participating in Aerobics Classes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 539-546, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Sport, Rekreacja, Segmentacja
Sport, Recreation, Segmentation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmowanie badań z zakresu przyczyn i poziomu uczestnictwa kobiet powiatu wałeckiego w kulturze fizycznej stanowi istotne uzupełnienie dokumentów strategicznych regionu, tj. Strategii Rozwoju Miasta Wałcza do 2015 roku oraz Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2008-2015, o weryfikowalne empirycznie dane, których analiza jest przedmiotem niniejszych rozważań. Zmiany demograficzne, społeczne i infrastrukturalne regionu, przejawiające się m.in. znacznym wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym i jednoczesnym spadkiem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, zmniejszeniem przyrostu naturalnego, niezadowalającym stanem liczebnym i technicznym obiektów sportowych, są czynnikami wywierającymi znaczny wpływ na niski poziom sprawności fizycznej ludności regionu czy świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia i uczestnictwa w kulturze fizycznej. (fragment tekstu)

Numerous demographic, social and infrastructural factors have a significant impact on reducing the level of physical fitness of a population in a region in terms of a healthy lifestyle and participation in physical education. The paper examines characteristics of a group of women who participated in physical activities and contributed to the promotion of physical education in the region of Wałcz. The study was conducted in March 2009 and covered 60 women who participated in the cost-free classes, organized by the staff of the Institute of Physical Education PWSZ . The classes were 60 minutes long, took place three times a week over a period of 1 year. The study used a method of diagnostic survey. A poll was used to obtain information on age, height and weight of respondents. The respondents also identified the nature of their work, education and marital status. The largest percentage of respondents with higher education was in the 26-36 age group. Women over 36 years of age mostly had secondary education. In the group aged under 25, most had elementary education because of their ongoing study. Nearly 30% of respondents were unemployed, whereas among the working population, the highest percentage of respondents had carried out work of an intellectual nature. Most of the respondents participated in an aerobics classes in order to improve their overall fitness, coordination and maintaining their well-being followed by weightloss. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown W.J., Bauman A.E., Owen N., Stand up, sit down, keep moving: turning circles in physical activity research?, "Br J Sports Med", 43 (2), February/2009.
  2. Chaput J.P., Tremblay A., Obesity and Physical Inactivity: The Relevance of Reconsidering the Notion of Sedentariness, "Obes Facts", 2 (4)/2009.
  3. Chen Y.M., Perceived barriers to physical activity among older adults residing in long-term care institutions, "J Clin Nurs", 19 (3-4), February/2010.
  4. Guszkowska M., Kozdroń A., Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku, "Gerontologia Polska" t. 17, nr  2/2009.
  5. Hillsdon M.M., Brunner E.J., Guralnik J.M., Marmot M.G., Prospective study of physical activity and physical function in early old age, "Am J Prev Med", nr 28 (3), April/2005.
  6. Hush J.M., Michaleff Z., Maher C.G., Refshauge K., Individual, physical and psychological risk factors for neck pain in Australian office workers: a  1-year longitudinal study, "Eur Spine J", 18 (10), October/2009.
  7. Knuth A.G., Hallal P.C., Temporal trends in physical activity: a systematic review, "J Phys Act Health", nr 6 (5), September/2009, s.  548-559.
  8. Levine J.A., Sedentariness at work: how much do we really sit?, "Obesity", (Silver Spring) 17 (11), November/2009, s. 2103-2105.
  9. Strategia Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2008-2015, .
  10. Strategia Rozwoju Miasta Wałcza do 2015 roku, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu