BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
O kilku teoriach ubóstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, 7-16, rys. ,bibliogr.7 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Polityka społeczna, Ekonomia, Bezrobocie
Poverty, Social policy, Economics, Unemployment
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przyczynami ubóstwa i metodami jego zwalczania od wieków zajmują się filozofowie, teolodzy, a w ostatnich dziesiątkach lat także socjolodzy, politolodzy i ekonomiści. Mimo tego zainteresowania nie można powiedzieć, że jest jedna teoria, która by dobrze wyjaśniała zjawisko biedy i dzięki temu wskazywała bezsporne metody i środki jej przeciwdziałania. Istnieją natomiast teorie "jednego aspektu". Prezentację wybranych jednoaspektowych podejść do wyjaśnienia problemu ubóstwa zaczynam od tych, które są najbliższe myśleniu ekonomicznemu, a kończę na uzasadnieniu ujęć aksjologicznych. We współczesnym państwie dobrobytu, gdzie manty do czynienia z zalewem towarów i usług, ubóstwo oznacza brak dostępności do nich. Nie wystarczy więc produkować i importować, by w ten sposób rozszerzać podaż dóbr i dzięki temu posiadać zasób potencjalnie pokrywający zapotrzebowanie wszystkich obywateli. Dobra te należy czynić dostępnymi. Aby obecnie zwalczać ubóstwo, należy więc przesunąć się z obszaru wytwarzania do obszaru podziału i zapewnić taki poziom dochodu, który pozwala wszystkim na dostęp do podaży. To podejście oznacza więc wyposażenie ludności w odpowiednią siłę nabywczą, dzięki której nabędzie dobra służące zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Z niego wynikają te kierunki polityki społecznej, które polegają na gwarancjach dochodowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A, Sen: Poverty and Fanilies. An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford 1981
  2. F.F. Piven, R. Cloward: Why Poor People's Movements Fail New York 1977
  3. Leibfried: Armutspolitik md die Entstehung des Sozialstaates. Bremen 1985
  4. L. Lomasky: Personal Project as the Foundation for Basic Right. "Social Philosophy and Policy" 1984, Vol 1
  5. H. Shue: Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy. Princeton 1980
  6. A, Gewirth: The Basis and Content of Human Rights. W: Human Rgihts
  7. J.R. Pennocle, J.W, Chapman (red.). New York-London 1981
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu