BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Cezary (Uniwersytet Łódzki), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki), Szafrańska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką
Selected Mobile Services and Their Acceptance by Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 177-185, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
e-usługi, Młodzież
e-services, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania nad pojęciem mobilności we współczesnym świecie, które wraz z rozwojem nowoczesnej techniki rozszerzyło swoje tradycyjne znaczenie. Omówiono także wybrane usługi mobilne stosowane w dziedzinie dokonywania płatności oraz w turystyce, a także przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było określenie stopnia znajomości oraz częstotliwości i charakteru korzystania z nich. Badania przeprowadzono wśród młodzieży akademickiej. (abstrakt autora)

The paper deals with a mobility concept that extended its traditional meaning along with the new technology development in a contemporary world.. Moreover some mobile services applied in tourism are discussed and the results of survey on students connected to the level of knowledge, purpose and the frequency of these services usage are presented.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolek C. (2008), Komunikacja mobilna, w: Społeczeństwo informacyjne, (red.) J. Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa.
 2. Bigné E., Sanz S., Ruiz C., Aldás J. (2010), Why Some Internet Users Don't Buy Air Tickets Online, "Information and Communication Technologies in Tourism" Vol. 6, s. 209-221.
 3. Byrski J., Traple E. (2013), Konstytucyjność ustawowego uregulowania maksymalnego poziomu opłaty interchange, "Państwo i Prawo" nr 6.
 4. Emmanouilidis C., Koutsiamanis R.-A., Tasidou A. (2013), Mobile guides: Taxonomy of architectures, context awareness, technologies and applications, "Journal of Network and Computer Applications" Vol. 36, s. 103-125.
 5. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/publications (2013).
 6. Garín-Muñoz T., Pérez-Amaral T. (2010), Internet Usage for Travel and Tourism. The Case of Spain, 21st European Regional ITS Conference, Copenhagen, http://hdl.handle.net/10419/44440 (dostęp 25.06.2013).
 7. Internet access and use in 2010, epp.eurostat.ec.europa.eu (2010).
 8. Karczmarz P., Zakonnik Ł. (2013), Usługi w ramach e-bankowości jako element ułatwiający rozwój społeczeństwa informacyjnego, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" nr 287, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 55-66.
 9. Papińska-Kacperek J. (2013a), E-tourism Services in Polish Tourists' Opinions, "Problems of Management in the 21st Century", Scientific Methodical Center "Scientia Educologica", s. 33-38.
 10. Papińska-Kacperek J. (2013b), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 11. MAiC (2012): Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 12. Zakonnik Ł. (2010), Płatności mobilne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemu Usług nr 58, Szczecin, s. 147-155.
 13. www.ecb.europa.eu (2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu