BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaniszló Vladimír (Inštitúte aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Ružomberok v Košiciach)
Tytuł
Voľba kultúry života v retrospektíve encykliky Humanae Vitae o odmietnutí umelej antikoncepcie
Choosing Culture of Life in Retrospection of the Encyclical Humanae Vitae about the Refusal of Artificial Contraception
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 381-392, bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Kościół a problemy społeczne, Moralność, Wartości i normy etyczne, Płodność, Encykliki papieskie
Catholic social teaching, Church and social problems, Morality, Value and ethical norms, Fertility, Papal encyclicals
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fourty four years after so much expected encyclical of the pope Paul VI. Humanae Vitae (HV), which rejected all ways of artificial contraception, we will try to analyze problems concerning culture of life in our European sphere with some ethical-philosophical thoughts. The international conference Culture of life - Culture for life which is celebrating its 20th anniversary of the 2nd world congress for life in Slovakia is right a good occasion for our Institute to do this analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedouelle, G.; Brugues J.-L.; Becquart Ph.: L'Eglise et la sexualite. Reperes historiques et regards actuels. Pariž: Cerf, 2008.
 2. Bone, E., Malherbe, J.F.: Engendres par la science. Enjeux ethique des manipulations de la procreation. Pariž: Cerf 1985.
 3. Denzel, G.: Zakazana slast. Dva tisice let křesťanske sexualni moralky. Brno: CDK 1999.
 4. Ernst, W.: Empfangnisregelung. In.: Rotter, H.-Virt, G.: Neuer Lexikon der Christlichen Moral, Insbruck: Tyrolia, 1990.
 5. Fraling, B.: Sexualethik. Ein Versuch aus christlicher Sicht. Padeborn: F. Schoningh 1995.
 6. Furger, F.: Etika seberealizace, osobnich vztahu a politiky. Praha: Academia 2003.
 7. Hildebrand, D.: 25 let "Humanae vitae" jako znameni odporu. Olomouc: Matice cyrilometodějska s.r.o. 1999.
 8. Piegsa, J.: Der Mensch-Das moralische lebewesen. Diel III, Arciopatstvo Sv Ottilie: EOS 1998.
 9. Schockenhoff, E.: Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriss. Mainz: Mathias Gruenewald 1993.
 10. Tondra, F.: Moralna teologia II. Spišske Podhradie : Kňazsky seminar b. Jana Vojtaššaka 1996.
 11. Weber, H.: Spezielle Moraltheologie. Graz: Styria 1999. 370 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu