BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wudarzewski Włodzimierz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Opisy stanowisk organizacyjnych i możliwości ich wykorzystania w rekrutacji pracowników
Job Descriptions and Their Possibilities of Applying in Employees Intake
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 183-199, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Dobór pracowników, Kwalifikacje pracowników, Analiza pracy, Stanowisko pracy
Employee recruitment, Employees' recruitment, Qualifying employees, Labour analysis, Work-stand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania opisu stanowiska organizacyjnego w procesie rekrutacji. Na tle funkcji przypisywanych rekrutacji analizowane są różne rozwiązania i przykłady zastosowania opisu stanowiska. Opis stanowiska ma szczególne znaczenie w obrębie funkcji informacyjnej, ułatwiając modelowanie struktury zadań oraz modelowanie kwalifikacji ze stanowiskiem. W artykule zostały także przedstawione możliwości wykorzystania opisu stanowiska w obrębie funkcji motywacyjnej oraz wstępnej selekcji kandydatów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to indicate possibilities of applying job descriptions in recruitment processes. Against the background of recruitment functions different solutions and examples of job description implementations are presented. Job descriptions are particularly important within the information function because they enable modelling both task structures and required job skills. The paper also discusses the possibility of applying job descriptions within the motivation function and in the initial selection of candidates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Ćwiklicki M., Obora H. (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Poltext, Warszawa.
 3. Jenny H. P. (1966), Die Stellenbenbeschreibung ais Hilfsmittel zur Fixierung der Organisation, Verlag Hans Schellenberg, Winterthur.
 4. Listwan T. (red.) (1999), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Marciniak J. (1999), Pozyskiwanie pracowników. Rekrutacja - adaptacja - rozwój, PWE, Infor, Warszawa.
 6. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 7. Kreft Z., Zasadzka J. (2000), Projektowanie opisów pracy. Wzorcowe zakresy czynności i stanowisk pracy od małej firmy po struktury holdingowe, ODiDK, Gdańsk.
 8. Martyniak Z. (2001), Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, Antykwa., Kraków.
 9. Rutka R. (1996), Jak budować regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk.
 10. Schwarz H.(1968), Arbeitsplatzbechreibung, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg in Breisgau.
 11. Wudarzewski W. (1989), Technika badania obciążenia na stanowiskach nierobotniczych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 484, Wrocław.
 12. Wudarzewski W. (2003a), Kategorie stosowane w systemie regulacji kompetencji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 998, Wrocław.
 13. Wudarzewski W. (2003b), Problemy metodyczne budowy systemów kompetencji funkcjonalnych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 969, Wrocław.
 14. Wudarzewski W. (2003c), Formalizacja i dokumentacja organizacyjna, w: Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 206-236.
 15. Wudarzewski W., Wudarzewska D. (2010), Wybrane narzędzia doboru kadr w małych firmach na tle doświadczeń praktycznych, w: Zarządzanie w XXI wieku. Kierunki zmian, red. P. Maślocha, J. Stankiewicz, Wyd. WSB, Toruń, s. 297-312.
 16. Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. WSB, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu