BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska w teorii ekonomii dobrobytu
The Problem of Environment Pollution and Protection in Welfare Economics
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 35-46, rys., bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Ochrona środowiska, Ekonomia dobrobytu, Dobrobyt społeczny, Rynek, Podatek Pigou
Environmental pollution, Environmental protection, Welfare economics, Social welfare, Market, Pigovian tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stan środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia społeczeństwa. W wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka powstają i przenikają do środowiska substancje uznawane powszechnie za szkodliwe. Stopień zanieczyszczenia środowiska jest określany w oparciu o przyjęte normy zanieczyszczeń. Przy określaniu ich obiektywności należy uwzględnić stan pierwotny zastanego środowiska, jego możliwości asymilacyjne oraz zastosować jednolity system pomiaru szkodliwości substancji emitowanych w procesie produkcji. Dla ekonomisty zanieczyszczenie środowiska stanowi pewnego rodzaju zakłócenie, dla producenta spowodować może zwiększenie jednostkowych kosztów produkcji, a dla konsumenta oznacza ubytek dobrobytu. Analogicznie każde zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska przynosi korzyści społeczeństwu i może przyczynić się także do zmniejszenia kosztów produkcji. Zanieczyszczenie środowiska jest więc niepożądane. Zanieczyszczenie środowiska powoduje negatywne efekty zewnętrzne. Są one jedną z głównych przyczyn niesprawności rynku. Zakłócenie funkcjonowania rynku sprawia, że nie zapewnia on maksymalnego dobrobytu społecznego. Skuteczną metodą eliminacji niekorzystnych zjawisk spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska jest interwencja państwa . Celem artykułu jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia środowiska w świetle teorii ekonomii dobrobytu. Niezależnie od teoretycznych rozważań na temat funkcjonowania rynku, maksymalizacji dobrobytu oraz efektów zewnętrznych wskazano na konieczność interwencji państwa celem eliminacji negatywnych skutków zanieczyszczeń. (fragment tekstu)

The main consideration of the following article is the influence of the environment' pollution onto welfare economics. The contamination of the environment causes negative! externalities what is the main reason of the market inefficiency in allocative natural resources,! According to the author, lack of the best Pareto efficiency of natural resources prevents soch et)' from access to maximum welfare. There must be internalization of the efficiency arising from externalities so as to let market provide society with the highest welfare level. Foui manners of internalization of the efficiency arising from externalities are known: 1) the expenses are charged to a polluter, 2) the contamination cost is paid by both a polluter and a victim, 3) the cost is paid by a victim only, 4) the expenses are charged to the government. There are various steps by which government can internalize the efficiencies arising from externalities. The best ways are market-like methods of regulation and particularly Pigou tax. There may be used also other manners limiting the production of pollution. These solutions may lead to maximum social welfare (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K.Górka, B.Poskrobko, W.Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, wyd. 3, Warszawa 1998, s.141
  2. P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Microeconomics, New York 1992, s.311
  3. B.Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko"1997 nr 1(10), s.10
  4. W.J.Baumol, W.E.Oates, The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, 1988, s.29
  5. G.Peszko, Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska,Biblioteka "Ekonomia i Środowisko"nr14,Kraków 1993,s.16
  6. W.Kamiński, Współczesna teoria dobrobytu, Warszawa 1980, s.174
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu