BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Marta (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Strategia wdrażania rozwoju zrównoważonego
Sustainable Development Strategy
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 47-64, bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Strategia globalna, Ochrona środowiska, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Polityka ekologiczna
Economic development, Global strategy, Environmental protection, Sustainable development, Ecological politics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations (UN), European Union (EU),
Kraj/Region
Polska, Świat
Poland, World
Abstrakt
Skierowanie uwagi na zrównoważony rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku zostało podyktowane dotkliwie odczuwanymi skutkami narastających ekologicznych kosztów tradycyjnego rozwoju, które wystąpiły zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w krajach byłego systemu socjalistycznego. Tradycyjny rozwój gospodarczy oparty na dążeniu do osiągania coraz wyższego tempa wzrostu gospodarczego charakteryzuje się dużą zasobochłonnością, niską efektywnością ekonomiczną i niezrównowa- żeniem strukturalnym. Są to cechy typowe dla ekstensywnego rozwoju gospodarczego, który generuje proces stopniowej, coraz szybszej degradacji środowiska przyrodniczego i hamuje możliwość zapobiegania pojawianiu się stanów katastrofy ekologicznej. Powstanie i rozwój kapitalistycznego sposobu produkcji wiąże się z. intensywnym wzrostem produkcji materialnej służącej szybko zwiększającej się konsumpcji, co w konsekwencji prowadzi do ingerencji człowieka w środowisko naturalne w skali wcześniej nie spotykanej. Efektem tej ingerencji są stopniowo nasilające się niekorzystne zmiany w systemie przyrodniczym - ilościowe, polegające na wyczerpywaniu się zasobów czynników produkcji i jakościowe, prowadzące do zanieczyszczenia i degradacji środowiska, a nawet zanikania całych ekosystemów. (fragment tekstu)

Focusing on sustainable development in the second half of the twentieth century wai dictated by severe consequences of increasing ecological cost of traditional development Early stages of the search for solutions to that problem are reflected in the work of tin United Nation Conference in Stockholm in the year 1972 where the term eco-developmen was created. Further researches on sustainable development were resumed during the intel national conference in Rio de Janeiro, called The Earth Summit.At the Conference, the important issue of sustainable development was extended anj become a worldwide strategy of the whole modern World. Studies on sustainable develop ment strategy preceded the process of isolating the ecological strategy policy as a separaf scientific problem, which in the course of time become a new scientific discipline. Practicl modelling of the ecological policy in developed countries began in the I970's while ij Central European Countries including Poland no sooner than in the 1980's. Sustainable development strategy requires co-ordination of the economical, ecologj cal and social policies at the global, national, regional and local level. That strategy is vej| important and crucial issue of both present and future generation (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B.Poskrobko, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997 nr 1(10), s. 1
 2. Wskaźniki ekorozwoju, red. T.Borys, Białystok 1999, s.68
 3. T.Borys, Agenda 21 w regionie sudeckim, " Gospodarka w Sudetach" 1997 nr 5, s.3
 4. M. Juchniewicz, A. Falniowska, Rozwój zrównoważony czyli jak przeżyć, "Człowiek i Środowisko" 1990 nr 3-4
 5. K.Górka, Rozwój gospodarczy ekologicznie zrównoważony, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, t.1, Białystok 1996, s.39
 6. B.Fiedor, Koncepcja trwałego rozwoju, [w:] Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego a przemiany strukturalne u' Polsce, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 1993, s. 73-83
 7. K.Górka, B.Poskrobko, W.Radecki, Ochrona środowiska, Warszawa 1998, s.72
 8. J.Kołodziejski, Koncepcja metodologii kształtowania strategii ekorozwoju w procesie transformacji systemowej, [w:] Europejskie studia bałtyckie, Gdańsk 1994, s.27
 9. E.Kawecka-Wyrzykowska, E.Symonowiec, Europejska Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa 1997, s.224
 10. T.Borys, Z.Panasewicz, Panorama Euroregionów, Jelenia Góra 1998
 11. S.Abramczyk, Polityka Ekologiczna Unii Europejskiej, "Aura" 1997 nr 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu