BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Źródła i sposoby finansowania procesu dostosowania polskich regulacji środowiskowych do wymogów Unii Europejskiej
Sources and Methods of Financing the Harmonization and Implementation of Polish Environmental Regulations With Their eu Counterparts
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 677-92, bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Finansowanie ochrony środowiska, Źródła finansowania, Ochrona środowiska, Fundusze ekologiczne
Poland's economic integration with the EU, Environmental protection financing, Source of financing, Environmental protection, Ecological funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Unia Europejska (UE), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Union (EU), National Fund for Environmental Protection and Water Management
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Integracja Polski z Unią Europejską, w tym dostosowanie regulacji ochrony środowiska związane jest z poniesieniem znacznych kosztów. Polscy i zagraniczni eksperci szacują, że wyniosą one od 30 do 50 mld dolarów. Konieczność poniesienia tych kosztów związana jest z potrzebą identyfikacji i określenia źródeł oraz metod ich finansowania. Narodowa Strategia Integracji przewiduje, że realizacja procesu dostosowawczego będzie finansowana z następujących, wzajemnie uzupełniających się źródeł: środków budżetowych, środków pomocy bezzwrotnej, kredytów międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności Europejskiego Banku Inwestycji, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz banków prywatnych, środków pochodzących od osób i instytucji prywatnych. Wymienione źródła dotyczą finansowania procesu harmonizacji jako całości, w tym także w dziedzinie ochrony środowiska. Potencjalne problemy w procesie integracji mogą być spowodowane między innymi wysokimi kosztami wprowadzenia środowiskowych standardów UE. Będzie je musiał ponieść budżet państwa, a także same przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The paper is a general description of sources and methods of financing the harmonization of Polish environmental regulations with their EU counterparts, as well as financing their implementation.. It also includes the discussion of the system of financing the environmental investment projects as a part of the Polish financial market, with paying attention to its strong sides and deficiencies. With respect to the fact that there is a need to improve I the performance of the market under consideration, some proposals concerning the directions of changes to be introduced have been presented. The author also discusses the external (foreign) sources for financing the harmonization process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G.Peszko, S.Sitnicki, Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce, Nakłady gospodarcze z ochroną środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali, red. K. Górka. CĄ stochowa 1998
  2. B.Poskrobko, Skąd czerpać środki - finansowanie ochrony środowiska w gminach, "Ekopi
  3. K.Panek, 24 miliardy ECU dla Polski? Fundusze strukturalne z UE, "Ekoprofit" 1998 nr 3
  4. B.Fiedor, Najskuteczniejsze metody, "Ekoprofit" 1997 nr 6
  5. M.Sobiecki, Instrumenty finansowania ochrony środowiska - projektowane zmiany, "Ekoprofit" 1996 nr 6
  6. B.Fiedor, Pozabudżetowe fundusze ekologiczne, ,,Ekoprofit" 1997 nr 9
  7. K.Panek, 450 milionów ECU dla środowiska, "Ekoprofit" 1997 nr 4
  8. M.Sobiecki, Instrumenty finansowania ochrony środowiska, "Ekoprofit" 1997 nr 5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu