BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiaździńska-Goraj Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmiany w strukturze pracujących i bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich
The Changes in the Structure of Employment and Unemployment in the Rural Areas of Northern and Western Poland and East Germany
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 115-132, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Obszary wiejskie, Struktura zatrudnienia, Statystyka zatrudnienia, Wielkość zatrudnienia, Zatrudnienie
Labour market, Unemployment, Rural areas, Employment structure, Employment statistics, Volume of employment, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Północna, Polska Zachodnia, Niemcy Wschodnie
Northern Poland, Western Poland, East Germany
Abstrakt
W wyniku zmian politycznych i gospodarczych rynek pracy Polski i Niemiec Wschodnich, charakteryzujący się do 1990 r. niedoborem siły roboczej, przekształcił się w rynek niedostatecznego popytu na pracę. Szczególnie w trudnej sytuacji znalazły się obszary wiejskie o dominacji państwowych gospodarstw rolnych. W artykule przedstawiono zmiany w strukturze pracujących oraz w poziomie bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich. Ważnym elementem pracy było określenie typów zatrudnienia na podstawie udziału zatrudnionych w poszczególnych sektorach ekonomicznych. Analiza porównawcza wykazała, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nasila się proces tercjalizacji gospodarki, czyli zmniejszenia zatrudnienia w sektorze rolnictwa, przemysłu i budownictwa na korzyść sektora usług. (abstrakt oryginalny)

As a result of political and economic changes in the labor market in the socialist countries, characterized by a deficiency to 1990 labor market was transformed into a work of insufficient residence in a difficult situation especially in rural areas were the dominance of state-owned farms. The article presents the changes in the structure of employment and unemployment in the rural areas of Northern and Western Poland and East Germany. Comparative analysis of the structure of regional disparities in employment and unemployment in the years 2003-2010 shows the following regularity. Both the Northern and Western Poland and in Eastern Germany progressing economy, the reduction of employment in agriculture, industry and construction in favor of the service sector. In 2010, the employment structure dominated by the service sector and construction industry and, with the share of employment in services in East Germany is much higher (67,1%) than in Northern Poland and Western Europe (40,1%). Based on the participation of employees in the various economic sectors distinguished Polish rural areas of Northern and Western six types of employment, and in East Germany two: industrial and commercial (IV) and tertiary (V). This distinction stems from the large share of employment in services in Germany and in agriculture in Poland. Comparing the regional differences in the unemployment rate in Northern and Western Poland in 2010, it is noted that the minimum value of unemployment in Northern and Western Poland (2,3%) are below the regional minimum recorded in East Germany (7,6%). Analysis of changes in Polish unemployment rate of North and West in the years 2003-2010 showed greater diversity and intensity of spatial processes. There was a significant polarization of socio-economic structures in comparison with 2002. Deepening polarization processes lead to the isolation of the areas of growth and areas of stagnation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielenski H., Magvas E., Parmentier K., 1992, Arbeitsmarkt Monitor für die neuen Bundesländer, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2/92, Stuttgart, s. 136-157.
 2. Der Arbeitsmarkt in Deutschland - Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 2009, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung, Nürnberg.
 3. Gemeinsamplanen für Berlin und Brandenburg, 2007, Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung, Potsdam.
 4. Jezierska-Thöle A., 2011, Modele rozwoju obszarów wiejskich Niemiec w strefie przygranicznej niemiecko-polskiej [w:] Wesołowska M. (red.), Studia Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 89-105.
 5. Jezierska-Thöle A., Kluba M., 2012, Einfluss der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union auf die demographischen Veränderungen in der polnischen Landwirtschaft [w:] Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen Europäische Regionen im Wandel, Demokratieentwicklung in Polen und in den neuen Bundesländern, Europäische Akademie Berlin, Osteuropa Zentrum Berlin- -Verlag, s. 74-85.
 6. Kotowska I. (red.), 2012, Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 7. Kraus K., 2006, Vom Beruf zur Employability? Zur Theorie einer Pädagogik des Erwerbs., Wiesbaden.
 8. Manske A., 2005, Eigenverantwortung statt wohlfahrtsstaatlicher Absicherung. Anmerkungen zum Gestaltwandel sozialer Absicherung [w:] "Berliner Journal für Soziologie", H. 2, s. 241-258.
 9. Reissig R., 2005, Bilanz und Ausblick. Transformations- und Vereinigungsmodell und seine Ergebnisse [w:] Bahrmann H., Links Ch. (red.), Am Ziel vorbei. Die deutsche Einheit - Eine Zwischenbilanz, Links Verlag, Berlin, s. 293-316.
 10. Schubert K., Klein M., 2006, Das Politiklexikon, Bonn.
 11. Statistisches Jahrbuch Brandenburg 1991, 2009, 2010, Land Brandenburg, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik, Potsdam.
 12. Vogel B., 1995, Sozialstrukturelle Folgen von Erwerbslosigkeit in Ostdeutschland und deren Verarbeitung durch die Betroffenen [w:] Beer D. et al. (red.), Empirische Arbeitsmarktforschung zur Transformation in Ostdeutschland, Berlin, s. 108-121.
 13. Węcławowicz G., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, IGiPZ PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu