BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Stopień zaawansowania wiedzy w usługach w krajach Unii Europejskiej
Advancement of Knowledge in the Services Sector of EU Economies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 68-78, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Wiedza, Wiedza w organizacji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Usługi
Knowledge, Knowledge in organization, Knowledge-based economy, Services
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest scharakteryzowanie stopnia zaawansowania wiedzy w sektorze usług oraz pogrupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na jakość sektora usług, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski. W analizie wykorzystano jedną z metod analizy skupień, a mianowicie metodę Warda, która należy do hierarchicznych metod aglomeracyjnych.(fragment tekstu)

The article describes the advancement level of knowledge in the services sector and classifies the EU economies by the level of service sector quality, with particular regard to Poland's rank in such a classification. The analysis method applied was Ward's hierarchical cluster analysis. The study objective was to classify EU economies by the quality level of their services sectors. The diagnostics used in the analysis consisted of eleven standardized variables. With regard to the distance between variables, five clusters were recognised. The advancement level of knowledge in the services sector placed Poland in the same class as Slovenia, Bulgaria, Hungary, Latvia and Croatia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alajääskö P.: The Demand for Services: External but Local Provision. "Statistics in Focus" 2006, No. 26.
 2. Bal-Woźniak T., Woźniak M.G.: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna. Synteza. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków - Rzeszów 2011.
 3. Bielawa A.: Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji jakości. W: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 4. Cyrek M.: Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 5. Drucker P.F.: The Age of Social Transformation. "The Atlantic Monthly" November 1994, http://www.alqiyamah.org/pdf_files/age_of_social_transformation_(theatlantic.com).pdf [20.08.2013].
 6. Eurostat, Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Luxembourg 27-28 November 2008. doc. Eurostat/F4/STI/2008/12.
 7. Flazlagić A.J.: Zatrudnienie w usługach. W: Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999. Red. K. Rogoziński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 8. Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M.: Usługi w teorii ekonomii. W: Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Hirschfeld K.: Expertise in Demand - Knowledge-intensive Business Services (KIBS). Union-Network, Berlin 2007.
 10. Lichniak I.: Usługi w strukturze gospodarki. W: Serwicyzacja polskiej gospodarki. Red. I. Lichniak. Oficyna Wydawnicza SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa 2010.
 11. Miles I.: Knowledge Services. W: Knowledge Policy. Challenges for the 21st Century. Eds. G. Hearn, D. Rooney. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008.
 12. Nauka i technika w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2011.
 13. Nauka i technika w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2012.
 14. Oyrzanowski B.: Ekonomiczne problemy jakości. "Ekonomista" 1969, nr 2.
 15. Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA z elementami analiz wielowymiarowych. Materiały kursowe, StatSoft Polska, 2013.
 16. Rogoziński K.: Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie. szkice z pogranicza epok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 17. Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 18. Skórska A.: Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 19. Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986.
 20. Węgrzyn G.: Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej. W: Innowacyjność w skali makro i mikro. Red. B. Kryk, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu