BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syrocka-Sijka Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rola unijnych projektów szkoleniowych w rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw
The Role of the EU Training Projects in Development of Employees' Professional Qualifications
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Programy UE, Programy szkoleniowe, Szkolenia, Kwalifikacje zawodowe, Pracownicy w przedsiębiorstwie
EU programme, Training programs, Training, Professional skills, Employees in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych aspektów finansowania rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Obszar badania obejmuje wybrany priorytet, w ramach którego są realizowane projekty szkoleniowe dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. W artykule zwrócono uwagę na znaczenie szkoleń unijnych dla przedsiębiorstw poprzez identyfikację efektów projektów szkoleniowych realizowanych w ramach PO KL na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, dokumentów programowych oraz sprawozdań Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego z realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007-2013. (fragment tekstu)

The aim of this article is to analyse and evaluate some aspects of financing the development of employees' professional qualifications within the Human Capital Operational Programme. The object of this study are issues connected with the chosen priority within each the training projects which provide training for employees in enterprises are carried out. A part of this article presents the role of the EU trainings by identifying the effects of the training projects within the Human Capital Operational Programme on example of the Kuyavian-Pomeranian voivodship. The source material for this thesis includes literature on management, programme documents concerning the functioning of structural funds and reports from the Kuyavian-Pomeranian Office of the Marshal concerning the implementation of regional component of Human Capital Operational Programme in the period of 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejczak A.: Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
  2. Dolny E.: Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku. W: Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
  3. Dolny E.: Popytowe bariery zatrudniania osób starszych. W: Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
  4. Kasprzak R.: Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Helion, Gliwice 2009.
  5. Portal Funduszy Europejskich, www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/ Oprogramie.aspx [14.10.2013].
  6. Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za 2012 rok. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  7. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
  8. Wiśniewski Z.: Postawy i oczekiwania osób niepracujących wobec pracy. W: Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Red. Z. Wiśniewski. Dom Organizatora, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu