BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolińska-Skuza Agnieszka
Tytuł
Rozwój globalnych kompetencji przywódczych w firmie
Development of Global Leadership Competences in Organization
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 2 (6), s. 77-87, bibliogr. 21 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przywództwo, Rozwój kompetencji menedżerskich, Kompetencje kierownicze
Leadership, Manager competencies development, Managerial competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalni liderzy, którzy chcą sprostać wyzwaniom współczesnych czasów wiedzą, że muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać określone przez organizacje kompetencje. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie kluczowych kompetencji, które są pożądane u globalnych liderów oraz próba przedstawienia światowych trendów w zakresie rozwijania umiejętności przywódczych liderów. Dynamiczny rozwój firm, międzynarodowe środowisko, kultura korporacyjna wymuszają na organizacjach promowanie i rozwój u liderów globalnych kompetencji. W globalnym środowisku pewne kompetencje stają się bardziej uniwersalne od innych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną kluczowe globalne kompetencje oraz ich istotny wpływ na kształtowanie się roli lidera w środowisku globalnym. (fragment tekstu)

Understanding international interaction is essentials for transnational organizations to work effectively in today's global business environment. The level of this understanding is related to possession of international competences within an organization. In this article the brief review of the literature shows that the need to develop leaders with adequate competences has become critical in recent years. The development of global leadership competences should be based on the global strategy and global values which determine what kind of global presence is desired, how many and what types of international or global jobs, projects, task forces, and other tasks of interactions exist. Competence development process should start from an analysis of the dynamics of the global business environment and the core competences such as: creating the vision of the firm, respecting and living the values of the firm, building the global culture, involving and developing others in the team and also expanding self management and self awareness skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Barlett, C.A., Ghoshal S., Managing Across Borders, London, Hutchinson Business Books, 1989.
 3. Bate P., Strategies for Cultural Change, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 4. Boyatzis R., The Competent Manager - A Model of Effective Performance, John Wiley & Sons, New York 1982.
 5. Caligiuri P., Di Santo V., Global Competence: What is it, and can it be developed through the global assignments?, "Human Resources Planning", 2001, Vol. 24, No. 3.
 6. Collins J.C., Porras J.I., Build to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Century Business, London 1996.
 7. Conner J., Developing global leader of tomorrow, "Human Resource Management", 1999, Vol. 39 No. 2/3.
 8. Drucker P., Jak zarządzać samym sobą, "Harvard Business Review Polska", 2006, Lipiec/sierpień.
 9. Goldsmith M., Walt K, New competencies for tomorrow's global leader, "CMA Management", 1999, December/January.
 10. Goleman D., What makes a leader, "Harvard Business Review", 1998, Vol. 76, No. 6.
 11. Harris P.R., Moran R.T., Managing Cultural Differences, 2nd edition, Gulf Publishing Company, Huston 1987.
 12. Jordan J., Cartwright S., Selecting expatriate managers: Key traits and competencies, "Leadership & Organization Development Journal", 1998, Vo. 19 No. 2.
 13. Moran R.T., Riesenberg J.R., The Global Challenge: Building the New Worldwide Enterprise, McGraw-Hill Book Company, London 1994.
 14. Mumford M.D., Leadership skills for a changing Word: Solving complex social problems, "Leadership Quarterly", 2000, Vo. 11, No. 1.
 15. Kałamarz K, Rozwój liderów w firmie, "Harvard Business Review Polska", 2006, Lipiec/sierpień.
 16. Peters T.J., Waterman R. H.: In Search for Excellence, Harper and Row, New York 1982.
 17. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competences of the Corporation, "Harvard Business Review", 1990, May-June.
 18. Rhinesmith S. H., A Manager's Guide to Globalization: Six Skills for Succession in a Changing Word, 2nd edition, The McGraw-Hill Companies, New York 1996.
 19. Spreitzer G. M., The Early identification of international executive potential, "Journal of Management Development", 1995, Vol. 14, No. 3.
 20. Srinivas K. M., Globalization of business and the third world: Challenge of expanding the mindsets, "Journal of Management Development", 1995, Vol. 14, No. 3.
 21. Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu