BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raźniewski Karol
Tytuł
Istota, motywy i czynniki delegowania pracowników za granicę
Seconding Employees Abroad. Idea, Motives and Factors
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 2 (6), s. 125-136, tab., bibliogr. 6 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca za granicą, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Human Resources Management (HRM), Work abroad, International enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie personelem oddelegowanym do pracy za granicą uważane jest w literaturze za jeden za najtrudniejszych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego, aby proces ten przyniósł oczekiwane korzyści, a nie grożące mu niepowodzenie, niezbędne jest poświęcenie szczególnej uwagi takim aspektom jak monitoring procesu, zapewnienie pracownikom rzetelnej informacji na temat przyszłych warunków pracy, odpowiednie przeszkolenie pracowników, przygotowanie ich readaptacji po powrocie oraz zapewnienie satysfakcjonującego systemu wynagradzania. (fragment tekstu)

Secondment of human resources to work abroad constitutes a significant factor of successful operations of a organization in the international arena. The major motives of sending individuals to foreign assignments regard: • filing the position of unique requirements that the local staff is missing; • training and development needs; • development of local entity or operations under direct supervision of the head quarter. A number of international assignments end up with failures or they are prematurely terminated. Thus, a thorough planning, implementation and monitoring of the process is necessary in order to achieve the goals the assignment was intended for. The key elements of expatriation process management embrace selection of candidates, training of the expatriates, assistance in adaptation to new environment, management of the expatriates' performance, management of their remuneration packages and finally, repatriation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Evans P., Pucik V., Barsoux J.L., The Global Challenge, Frameworks for International Human Resource Management, New York 2002.
  2. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. AE, Kraków 1995.
  3. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Kraków 2002.
  4. Gooderham P, Nordhaug O., International Management. Cross-Boundary Challenges, Oxford 2003.
  5. International Human Resource Management. An integrated approach, Eds. Harzing A.W., Van Ruyseveldt J, London 1995.
  6. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegła-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu