BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipa Piotr, Molenda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Płaczkiewicz Michał
Tytuł
Praktyka stosowania testów psychologicznych w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
Application of Psychological Tests in Recruitment and Candidates' Selection Process
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 2 (6), s. 153-172, tab., bibliogr. 21 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Kryteria rekrutacji pracowników, Selekcja personalna, Testy
Employee recruitment, Recruitment criteria, Personnel selection, Tests
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce zauważyć można istotną zmianę dotyczącą podejścia do zarządzania ludźmi. Zmiana to związana jest z przechodzącą przemiany w czasie rolą funkcji personalnej na świecie, która zajmuje się zarządzaniem potencjałem społecznym organizacji. Jej rozwój przebiegał w trzech zasadniczych fazach: • faza operacyjna, gdzie dział kadr zajmował się administracją kadrowo-płacową i pełnił funkcję pomocniczą • faza menedżerska, w której dział personalny ulokowany był na ogół na szczeblu centralnym i odpowiedzialny był za administrację, ale również za utrzymywanie stosunków z rynkiem pracy i rekrutację pracowników. Dział ten służyć miał radą oraz wsparciem dyrektorom i kierownikom liniowym; spoczywała na nim odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, a także za pomoc przy formułowaniu planów • faza strategiczna, gdzie dział personalny istnieje na szczeblu centralnym, ale tu odpowiedzialny jest za formułowanie strategii personalnej, zaś zarządzanie potencjałem społecznym jest zdecentralizowane. (fragment tekstu)

Psychological tests are more and more commonly used in the recruitment and candidates' selection processes. However, the usage of this tool requires proper knowledge in order to both interpret results adequately and obey the labour law regulations. This article presents some general information concerning the possibility of using such tests in the recruitment procedures. The purpose is also to present the results of study outlining the psychological portrait of an employee willing to improve his/her professional qualifications on the basis of his/her own decision. The psychological tests might be the useful tool in order to select the candidates characterized by required psychological traits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J., Co jest testem psychologicznym, w: Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Chakowski M., Ciszek P., Bez naruszania dóbr osobistych. Co mówi prawo o dopuszczalności stosowania testów psychologicznych w firmie, "Personel i Zarządzanie", 2005, 4.
 3. Chakowski M., Ciszek P., Test na rzetelność. Ograniczenia prawne badań psychome- trycznych w zakładzie pracy, "Personel i Zarządzanie", 2006, 6.
 4. Czarnota-Bojarska J., Wykorzystanie kwestionariuszy psychologicznych przy doborze pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2001, 3.
 5. Jarmuż S., Zastosowanie modelu "Wielkiej Piątki" w doborze i ocenie personelu, w: Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 6. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
 7. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
 8. Lipińska-Grobelny A., Ośrodek oceny (Assessment Centre), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2005, 3-4.
 9. Marszał-Wiśniewska M., Kwestionariusz Siły Woli Kukla. Adaptacja do warunków polskich, w: Temperament a rozwój młodzieży, red. A. Eliasz, Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 1992.
 10. Molek-Winiarska D., Testy tak, ale... Narzędzia psychologiczne do badania kompetencji - bez ingerencji w prywatność pracownika, "Personel i Zarządzanie", 2005, 7.
 11. Pallant J., SPSS Survival Manual, Open University Press, Buckingham 2001.
 12. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2003.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 14. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 15. Sidor-Rządkowska M., Testowanie z zasadami, "Personel i Zarządzanie", 2005, 4.
 16. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C. H. Beck, Warszawa 2005.
 17. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C. H. Beck, Warszawa 2004.
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, red. M. Rybak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 19. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO - FFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, Dz.U. z 2002 roku, Nr 26, poz. 263.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, Dz. U. z 2005 roku, Nr 69, poz. 622.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu