BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w mieście na przykładzie Urzędu Miasta w Hrubieszowie
The Use of the Balanced Scorecard for the City on the Example of the City of Hrubieszów
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 452-461, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Miasto, Strategia rozwoju
Balanced Scorecard (BSC), City, Development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hrubieszów
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty zrównoważonej karty wyników dostosowanej do potrzeb miast oraz przedstawienie zrównoważonej karty wyników dla Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Modyfikacja zrównoważonej karty wyników na potrzeby miasta dokonała się za sprawą miasta Charlotte. Należało dokonać korekty kolejności perspektyw zrównoważonej karty wyników. Dla Urzędu Miasta w Hrubieszowie określono następujące perspektywy: marketingową (mieszkańca), finansową, procesów wewnętrznych zarządzania samorządowego oraz innowacji, nauki i rozwoju społecznego. W zrównoważonej karcie wyników zawarto łącznie jedenaście celów strategicznych i dwadzieścia osiem mierników ich osiągania. W podsumowaniu wskazano na potrzebę stosowania zarówno mierników przeszłości, jak i mierników przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the essence of the Balanced Scorecard adapted to the cities needs and to present the Balanced Scorecard for the city of Hrubieszów. The modification of the Balanced Scorecard for the needs of the city took place through the city of Charlotte city. It was necessary to revise the order of the Balanced Scorecard perspectives. The city of Hrubieszów identified the following perspectives: marketing (capital), financial, internal processes of local government management and innovation, science and social development. The Balanced Scorecard contains eleven strategic goals and twenty-eight measures. In conclusion the need for both lagging and leading indicators was pointed out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwiklicki M., Władyka A., 2009, Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, Samorząd Terytorialny, nr 7/8.
 2. Kaplan R.S., Norton D.P., 1992, The Balanced Scorecard - measures that drive performance, "Harvard Business Review", vol. 70, no. 1, s. 71-79.
 3. Kaplan R.S., Norton D.P., 1996, The Balanced Scorecard. Translating strategy into action, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., 2004, Strategy map: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., 2011, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Nieplowicz M., 2006, Zrównoważona karta wyników a realizacja strategii w miastach na prawach powiatu - wyniki badań ankietowych, [w:] J. Słodczyk (red.), Miasta w okresie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 7. Niven P.R., 2008, Balanced Scorecard step-by-step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 8. Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015, 2010, Warszawa, http://bip.warszawa.ic.gov.pl/files/polityka_izby/2010/strategia.pdf (3.03.2014).
 10. Strategia rozwoju miasta Łańcuta na lata 2007-2014, 2007, Rzeszów, http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/gminy/um_lancut/programy/strategia_lancut.pdf (3.03.2014).
 11. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Hrubieszów na lata 2007-2014, 2007, Rzeszów, http://bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=strategia&id=6 (3.03.2014).
 12. Strategia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na lata 2006-2013, 2006, Warszawa, http://www.mazovia.pl/urzad/zintegrowany-system-zarzadzania (3.03.2014).
 13. Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015, 2011, Lublin, http://www.um.lublin.eu/ngo/index.php?t=210&id=163984 (3.03.2014).
 14. Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Świderek I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 16. Zrównoważona Karta Wyników narzędziem zarządzania (strategicznego) w gminie Dobczyce, 2011, Dobczyce, http://www.jakoscwurzedzie.pl/get_file.php?type=img&id=281 (3.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu