BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Sabina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Rachunek kosztów działań i analiza wartości kosztów ogólnych jako metody alokacji kosztów pośrednich na projekty
Activity Based Costing and the Analysis of General Costs Value as Methods of Allocation of Indirect Costs on Projects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 496-505, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Koszty pośrednie, Koszty
Project management, Indirect costs, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę rozliczania kosztów pośrednich na projekty. Omówiono istotę projektów oraz podstawowe struktury organizacyjne, w ramach których mogą być one realizowane. Zwrócono uwagę na znaczenie wiarygodnego przyporządkowania kosztów pośrednich do projektów, w kontekście zarówno oceny ich opłacalności, jak i motywowania członków zespołu projektowego. Wskazano podstawowe dylematy występujące przy podziale kosztów pośrednich oraz możliwe rozwiązania z uwzględnieniem podejścia tradycyjnego oraz wybranych metod nowoczesnych, tj. rachunku kosztów działań oraz analizy wartości kosztów ogólnych.(abstrakt oryginalny)

The article presents problems connected with the allocation of indirect costs on projects. It discusses the essence of projects and basic organizational structures within which they can be realized. The article pays attention to the meaning of reliable distribution of indirect costs on projects in the context of their profitability, as well as motivating the members of project groups. It shows basic dilemmas with the allocation of indirect costs on projects and possible solutions with taking into consideration traditional approach and chosen modern methods like activity based costing and analysis of general costs value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryła A., 2000, Rachunek kosztów czynników działalności, [w:] D. Sołtys (red.), Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Doyle D., 2006, Kontrola kosztów. Element zarządzania strategicznego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Michalak J., 2002, Rachunek kosztów działań w zarządzaniu projektami, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
  4. Nowak E., 2009, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław.
  5. Piechota R., 2005, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
  6. Polskie wytyczne kompetencji IPMA® wersja 3.0, 2009, Stowarzyszenie Project Management Polska.
  7. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2011, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  8. Walczak W., 2010, Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, E-mentor nr 1 (33), http://www. e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/33/id/709 (25.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu