BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar dokonań w przedsiębiorstwach sieciowych handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych
Performance Measurement in Network-Centric Companies of Wholesale and Retail Trade of Vehicles and Automotive Repair of Motor Vehicles
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 506-518, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Pomiary, Przedsiębiorstwo, Handel, Motoryzacja, Pomiar dokonań
Measurement, Enterprises, Trade, Motorization, Performance measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celami artykułu były identyfikacja i ocena stosowanych rozwiązań w pomiarze dokonań przedsiębiorstw sieciowych handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych. Aby osiągnąć tak sformułowany cel, dokonano identyfikacji i uogólnienia występujących rozwiązań w trzech przedsiębiorstwach sieciowych. Przedstawiono wskaźniki pomiaru dokonań całego przedsiębiorstwa i w poszczególnych obszarach działalności, tj. sprzedaży samochodów, serwisu i sprzedaży części. Ocena rozwiązań została połączona z prezentacją przyjętych i stopniowo wdrażanych zmian.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was the identification and evaluation of solutions in performance measuring of the network-centric companies of wholesale and retail trade of vehicles and automotive repair of motor vehicles. The objective of the article was the identification and generalization of solutions in three different companies. The indicators for measuring performance were listed across the enterprise and in the various areas of activity: car sales, service and parts. The evaluation of the solutions was combined with the adopted presentation and implemented changes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B., 2002, Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa.
  2. http://innowacje.umk.pl/site/pracownicy/e1327600277/e1327600464/e1351166071 (30.09.2013).
  3. Koch A., Napierała J. (red.), 2013, Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa.
  4. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  5. Rudny W., Woźniak-Sobczak B. (red.), 2013, Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  6. Skoczylas W., 2013a, Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. CMXXXIX (865).
  7. Skoczylas W., 2013b, Kaskadowanie strategicznej karty wyników w skutecznej realizacji przez przedsiębiorstwa sieciowe strategii wspólnej wartości, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, t. 1, Zeszyty Naukowe nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 53-63.
  8. Sroka W., 2012, Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa.
  9. Staszewska J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu