BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza
Fixed Costs of Unused Normal Capacity Production as a Category of Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 529-537, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Koszty, Koszty stałe, Produkcja
Costs, Fixed costs, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest metodom pomiaru i eliminacji kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych występujących przy ustalaniu wartości bilansowej zapasu produktów. Pomiar tych kosztów wynika z regulacji prawa w zakresie rachunkowości finansowej i powiązany jest z ustalaniem kosztów wytworzenia produktów, lecz w treści ekonomicznej tych kosztów oraz procedurach określania ich wielkości zawiera się wiele pojęć znajdujących się w sferze zainteresowań rachunkowości zarządczej i controllingu. Dotyczy to głównie podziału kosztów pośrednich wytwarzania produktów na zmienne i stałe, wykorzystywania budżetowania, a w konsekwencji pomiaru odchyleń jako skutku niewykorzystania zdolności produkcyjnych na normalnym poziomie.(abstrakt oryginalny)

The article presents methods of measurement and elimination of fixed costs of usused normal capacity production which occur in the balance sheet valuation of inventory products. The measurement of these costs results from the regulation of the financial accounting law and is linked to the establishment of manufacturing costs, but the economic content of these costs and procedures for determinig their size contains a number of concepts that are of interest to management accounting and controlling. It mainly concerns the division of indirect costs on variable and fixed, using budgeting and in further consequence on variation measuring.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., 2008, Rachunkowość. Zamknięcie roku 2008, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
  2. Fedak Z., 2013, Rachunkowość. Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
  3. Gierusz J., 2005, Plan kont z komentarzem. Handel, Produkcja, Usługi, ODDK, Gdańsk.
  4. Szydełko A., 2004, Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
  5. Szydełko A., 2010, Rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki, Rzeszów.
  6. Szydełko A., 2013, Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa.
  7. Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2007 r.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
  9. Warowny P., Świderska G.K., 2008, Rachunek kosztów normalnych, uzasadniona część pośrednich kosztów produkcyjnych, [w:] G.K. Świderska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu