BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublina
The Balanced Scorecard in the Process of Managing the Development Strategy of the City of Lublin
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 538-549, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Sektor publiczny, Strategiczna Karta Wyników
Public governance, Public sector, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategiczna karta wyników to narzędzie coraz częściej wykorzystywane do wdrażania strategii rozwoju jednostki sektora publicznego. Celem badawczym prezentowanego artykułu jest próba opracowania modelu strategicznej karty wyników dla jednostki samorządu terytorialnego. Zaprezentowano koncepcję SKW dla strategii rozwoju miasta Lublina. Opracowany model stanowi efektywne narzędzie pomiaru dokonań gminy. Umożliwia przełożenie misji i strategii na działania operacyjne, komunikację celów strategicznych pracownikom, a także eliminację niespójności w działaniach. Wdrożenie strategicznej karty wyników w organizacji sektora publicznego przyczynia się do skoncentrowania zasobów i działań na priorytetowych celach strategicznych i operacyjnych jednostki.(abstrakt oryginalny)

Current conditions in which local governments operate cause that it is necessary to search for new methods of management. Defining the strategy meeting the needs of all stakeholders of the city is insufficient. The strategy should be effectively implemented in order to bring benefits to both residents, investors, entrepreneurs and local authorities. The ideal solution to support the implementation of strategy is the model of the Balanced Scorecard. The target of the paper is to show the essence of the concept of New Public Management and public governance, present the use of the Balanced Scorecard in the public sector organization, and propose the model of the Balanced Scorecard for the city of Lublin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer, Kraków.
 2. Hood Ch., 1991, A public management for all seasons?, Public Administration, vol. 69, no. 1.
 3. Izdebski H., 2007, Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne, nr 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 4. Kondrusik I., 2005, Kształtowanie strategii rozwoju regionalnego zgodnie z metodyką Balanced Scorecard, [w:] K. Gomółka (red.), Rozwój regionalny w warunkach globalizacji, SOWA, Warszawa.
 5. Kaplan R.S., 2006, Balanced Scorecard w sektorze publicznym, Materiały z konferencji zorganizowanej 2 lutego 2006 r. w Warszawie.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, The Strategy-Focused Organization. How Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 7. Ochnio M., 2012, Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) - podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Instytut Zmian, Working Paper No 1, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012, Dz.U. nr 21, poz. 108, załącznik nr 70.
 9. Stewart J., Walsh K., 1992, Change in the management of public services, Public Administration, vol. 70, no. 2,
 10. Rajca L., 2009, Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państwa Europy Zachodniej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (36).
 11. Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020.
 12. Świerk J., 2009, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin 2009.
 13. Zalewski A., 2006, Teoria a praktyka nowego zarządzania publicznego, [w:] J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę teorii i praktyki finansów, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu