BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną
Agency Problem in the Decentralized Model of Management in a Public University
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 550-558, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Teoria agencji, Zarządzanie finansami, Szkolnictwo wyższe
Agency theory, Financial management, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z teoretycznych perspektyw umożliwiających analizę procesów zachodzących w zdecentralizowanej organizacji działającej na podstawie systemu rachunkowości odpowiedzialności jest teoria agencji. Przekazanie części uprawnień decyzyjnych przez naczelne kierownictwo kierownikom niższych szczebli może prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów między stronami kontraktu wynikającego z odmiennych preferencji oraz asymetrii informacji. W opracowaniu podjęta została próby opisu zjawisk określanych pojęciem problemu agencji wynikających z decentralizacji procesów zarządzania w uczelni publicznej oraz narzędzia służącego do łagodzenia konfliktu interesów, którym jest kompleksowy system informacyjny wspomagający zarządzanie uczelnią.(abstrakt oryginalny)

One of the theoretical perspectives enabling the analysis of processes taking place in a decentralized organization operating under the responsibility accounting system is the agency theory. Transfer of certain decision-making powers by senior management to managers at lower levels can lead to a conflict of interest between the parties to the contract resulting from the different preferences and asymmetry of information. This study describes the phenomena referred to as the concept of an agency problem arising from the decentralization of management processes in a public university and the instrument used to mitigate conflicts of interest, i.e., a comprehensive information system supporting the management of the university.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baiman S., 1982, Agency research in managerial accounting: A survey, Journal of Accounting Literature, vol. 1, s. 154-213.
  2. Eisenhardt K.M., 1989, Agency theory: An assessment and review, Academy of Management Review, vol. 14, no. 1, s. 57-74.
  3. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., 2001, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź.
  4. Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 4, s. 305-360.
  5. Manochin, M.M., 2008, The role of trust in the resource allocation process of an old university, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, vol. 1, no. 2, s. 38-52.
  6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
  7. Sordo C., Orelliy R., Padovani E., 2012, Accounting practices in Italian higher education system, Economic Research - Ekonomska Istrazivanja, vol. 25, no. 3, s. 825-845.
  8. Uchwała nr 140 Senatu UŁ w sprawie zasad gospodarki finansowej UŁ, 2009.
  9. Urbanek P., Walińska E., 2013, Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 289, s. 546-555.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu