BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warowny Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza komparatywna wykorzystania różnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu
Comparative Analysis of the Use of Different Cost Accounting Concepts in Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 559-569, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Integracja systemów, Zarządzanie
Cost accounting, Systems integration, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały trzy główne kryteria projektowania systemów rachunku kosztów niezbędne do stworzenia zintegrowanego system informacyjnego zarządzania kosztami w organizacji. Pierwsze z tych kryteriów to odniesienie rachunku kosztów do przyszłości i przeszłości. Na jego podstawie organizacje powinny prowadzić rachunek kosztów planowanych oraz rachunek kosztów rzeczywistych. Drugie z tych kryteriów to horyzont czasowy podejmowanych decyzji, który przekłada się na wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów pełnych, zmiennych oraz kosztów cyklu życia. Trzecim kryterium jest skomplikowanie organizacji oraz szczegółowość podejmowanych decyzji zarządczych, które to czynniki przekładają się na wybór odpowiedniej metody kalkulacji kosztów oraz sposobu jej wdrożenia.(abstrakt oryginalny)

In the article there are presented three main criteria of cost accounting systems design necessary to create an integrated cost management information system in the organization. The first of these criteria is a reference of costs accounting to the future and the past. Based on these criteria organizations should implement actual and planned cost accounting system. The second of these criteria is the time horizon of the decisions, which translates to the use of full costing, variable costing and life-cycle costing solutions. The third group of criteria is the complexity of an organization and the specificity of management decisions. These factors impact the selection of the appropriate method of calculation costs and its implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young M.S., 2011, Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution (6th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  2. Cokins G., 1996, Activity Based Cost Management. Making it work, McGraw-Hill, New York.
  3. Cokins G., 2001, Activity-Based Cost Management. An Executive Guide, John Wiley & Sons, New York.
  4. Drury C., 2012, Management and Cost Accounting, Cengage Learning EMEA, Andover.
  5. Griffin R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Horvath & Partners, 2005, Prozessmanagementumsetzen - Durchnachhaltige Prozessperformance Umsatzsteigern und Kostensenken, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  7. Kaplan R.S., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  8. Stratton W.O., Desroches D., Lawson R.A., Hatch T., 2009, Activity-based costing: Is it still relevant?, Management Accounting Quarterly, vol. 22, no. 3, s. 31-40.
  9. Świderska G.K. (red.), 2004, Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, SGH, Warszawa.
  10. Świderska G.K., Pielaszek M., Warowny P., 2008, Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 44 (100), SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu