BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Piotr (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Społeczne wartościowanie technologii informacyjnych
Social Information Technology Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 185-195, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Wartościowanie wiedzy, Technologia, Analiza systemowa
Knowledge evaluation, Technology, Systemic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólny model technologii jako przedmiot oceny społecznej w procesie analizy systemowej. Omawia międzynarodowe doświadczenia w dziedzinie oceny technologii do planowania rozwoju nauki i technologii. Przedstawia propozycję ogólnej metodologii Information Technology Assessment. (abstrakt autora)

The article presents a general model of technology as an object of social assessment in the process of system analysis. It discusses international experiences in the field of Technology Assessment for planning the science and technology development. It presents a proposal of a general methodology of Information Technology Assessment. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawa.
 2. Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka, Wyd. Scholar, Warszawa.
 3. Bińczyk E. (2012), Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Wyd. UMK, Toruń.
 4. Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 5. Ely A., Zwanenberg P., Stirling A. (2011), New Models of Technology for Development, STEPS, Brighton.
 6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagroże-nia, wyzwania, Kraków.
 7. Jiha M. (2005), Sustainable Development and Technology Assessment, Gdynia.
 8. Kuusi O. (2005), Technology Assessment, Ed. Pima, Helsinki.
 9. Najgebauer A. (red.) (2012), Technologie podwójnego zastosowania, WAT, Warszawa.
 10. Pretorius M. (2000), Technology Assessment in the Manufacturing Enterprise: A Holis-tic Approach, Pretoria.
 11. Sienkiewicz P. (1995), Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
 12. Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.
 13. Wierzbołowski J. (2003), Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa.
 14. Zacher L. (red.) (2012), Nauka - Technika - Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Poltext, Warszawa.
 15. Zacher L. (red.) (2012), Nasza cyfrowa przyszłość, PAN, Warszawa.
 16. Zacher L. (red.) (2013), Wirtualizacja - problemy, wyzwania, skutki, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu