BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończy Romuald (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rokita-Poskart Diana (Politechnika Opolska)
Tytuł
Plany i preferencje zawodowe młodzieży maturalnej z województwa opolskiego
Career Plans and Preferences of Young of Opole Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 123-134, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Młodzież, Zatrudnienie absolwentów szkół średnich, Zatrudnienie absolwentów
Youth, Employment of high school graduates, Employment of graduates
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z badania zrealizowanego w 2012 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przeprowadzonego wśród uczniów trzecich klas liceów ogólnokształcących Opolszczyzny kilka tygodni przed egzaminem maturalnym5. Badanie to miało w zamiarze uzyskanie wiedzy na temat najbliższych planów zawodowych i edukacyjnych młodzieży, motywów kierujących wyborem typu studiów oraz miejsca kontynuacji edukacji, preferencji w zakresie przyszłej pracy i miejsca zamieszkania, oceny szans na podjęcie pracy po zakończeniu edukacji oraz perspektyw potencjalnej emigracji zagranicznej z uwzględnieniem jej przyczyn. Głównym celem tego badania było określenie skali, kierunków i determinant migracji edukacyjnej (oraz - perspektywicznie - definitywnej) z województwa opolskiego, niemniej jednak wiele badanych zagadnień wiązało się również z wyborem zawodu i determinującymi to czynnikami. Wybór do badań właśnie licealistów, a nie innych uczniów szkół ponadgimnazjalnych można uzasadnić kilkoma powodami. Pierwszym był fakt, że licea są na tyle dominującym i względnie jednorodnym typem szkół średnich, że w każdym z wybranych do badań miast czy ośrodków znalazła się na tyle liczna grupa uczniów, że przeprowadzone badania mogły mieć charakter ilościowy. Kolejny powód był związany z faktem, że to licealiści dominują w strukturze uczniów szkół średnich oraz z tym, że tę grupę uczniów charakteryzuje względna jednorodność pozwalająca na dokonanie porównań pomiędzy poszczególnymi grupami badanych, reprezentujących różne cechy i pochodzących z różnych obszarów. (fragment tekstu)

The article presents the results of empirical research conducted among 1254 students of third class secondary schools located in towns of Opole Voivodeship. As a result of research there have been established plans and preferences of young people graduating from secondary school and motives of choosing a profession. Detailed analysis of the results also allowed to point out differences in motives determining the choice of a profession based on gender and nationality of the respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 35 prawników na 2 dekarzy. Młodzi bez szans na rynku pracy. "Dziennik Polski" z 25.07.2013 r.
 2. Chłoń-Domińczak A., Strawiński P.: Wchodzenie osób młodych na rynek pracy w Polsce. IX Kongres Ekonomistów Polskich - publikacja dostępna na stronie www.pte.pl
 3. Co czwarty młody Polak bez pracy. "Gazeta Prawna" nr 207 (3345) z 24.10.2012 r.
 4. Czarnecki K., Karaś S.: Profesjologia w zarysie: (rozwój zawodowy człowieka). ITeE, Radom 1996.
 5. Czerwińska-Jasiewicz M.: Psychologiczna analiza cech decyzji zawodowych młodzieży szkolnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.
 6. Duda W., Kukla D.: Rodzice jako podstawowy determinant wyborów edukacyjno- -zawodowych dzieci. "Doradca zawodowy" 2011, 14.
 7. Eksodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy). Red. R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas. Wojewódzki Urząd Pracy Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 8. Komunikat z badań "Aspiracje zawodowe Polaków", Warszawa 2009.
 9. Piechaczek M.: Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych wśród absolwentów rejestrujących w PUP Rybnik - opracowanie dostępne na stronie www.pup-rybnik.pl
 10. Trzeciak W.: Planowanie kariery zawodowej. "Pracodawca i Pracownik" 2000, nr 10.
 11. Zderzenie młodych z rynkiem pracy. "Gazeta Prawna" nr 142 (3028) z 25.07.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu