BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kępka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie dżdżownic do oceny efektywności bioremediacji gleb zanieczyszczonych benzyną
Application of Earthworms for the Evaluation of Efficiency of Petrol Contaminated Soil Bioremediation
Źródło
Aura, 2015, nr 2, s. 15-17, fot., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zakwaszenie gleby, Biotechnologia, Zanieczyszczenie środowiska, Ocena efektywności, Wyniki badań, Ochrona środowiska
Soil acidification, Biotechnology, Environmental pollution, Effectiveness evaluation, Research results, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymi dotyczy tysięcy hektarów. Skażenie gruntu osiąga czasem bardzo wysoki poziom, zagrażając wodom gruntowym i powierzchniowym. Rozkład tych produktów, paliw i olejów, trwa latami. Wzmożenie ich rozkładu uzyskuje się przez stymulacje czynnikami fizykochemicznymi i biologicznymi. Jedną z takich technik jest bioremediacja. Autor omawia jedną z prób stosowania tej metody. (abstrakt oryginalny)

In Poland, hundreds of thousands of hectares are contaminated with petroleum derivative products. Soil contamination sometimes reaches very high levels, posing a threat to underground and surface waters. Decomposition of these products, fuels and oils takes many years. It can be accelerated by stimulation with physical, chemical and biological factors. Bioremediation is such a technique. The author discusses one of the attempts to apply this method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Bogusławska-Wąs et al., 2005, Degradation of petroleum-derived hydrocarbons by alginate-immobilized cells of Candida lipolytica. Electronic Journal of Polish Agricultural Universties. Biotechnology. 8 (3).
 2. E. Klimiuk, M. Łebkowska 2003, Biotechnologia w ochronie środowiska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 131-198.
 3. H. Kołoczek, P. Kaszycki 2005, Biotechnologie stosowane w odnowie gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Monografia: Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku - nowe wyzwania i zagrożenia. Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.
 4. B. Kołwzan 2005, Bioremediacja gleb skażonych produktami naftowymi wraz z oceną ekotoksykologiczną. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 77.44: 212-212.
 5. H. Li, R. Xu, J. P. Obbard 2006, Biodegradation of pyrene in marine beach sediments. Bioremediation Journal, 10.4: 169-177.
 6. A. Małachowska-Jutsz, W. Janosz, J. Rudek 2012: Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji. Ochrona Środowiska, Vol. 34: 15-20.
 7. D. Minai-Tehrain, A. Herfatmanesh 2007: Biodegradation of alphatic and aromatic fraction of heavy crude oil-contaminated soil: A pilot study. Bioremediation Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 71-76.
 8. A. Mrozik, Z. Piotrowska-Seget, S. Łabużek 2005, Bacteria In bioremediation of hydrocarbon-contaminated environments, Postępy Microbiologii 3 (44), s. 227-238.
 9. M. Schaefer 2001, Earthworms in crude oil contaminated soils: Toxicity tests and effects on crude oil degradation. Soil, Sediment and Water, Vol. 8: 35-37.
 10. T. M. Traczewska 2001, Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 88-91.
 11. N. Vassilev et al. 2001, Interaction of an arbuscular mycorrhizal fungus with free Or co-encapsulated cells of Rhizobium trifoli and Yarrowia lipolytica inoculated into soil-plant system. Biotechnology Letters, Vol. 23, pp. 149-151.
 12. A. Wesołowski 2000, Metody biologiczne remediacji gruntów skażonych. Aura, 11, 8-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15199/2.2015.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu