BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polek-Duraj Kornelia (Politechnika Opolska)
Tytuł
Badanie warunków pracy w branży meblarskiej na przykładzie województwa opolskiego
Testing the Working Conditions in the Furniture Industry on the Example of Opolskie Region
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 147-159, tab., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Warunki pracy, Przemysł meblarski, Badania ankietowe
Working condition, Furniture industry, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest próba scharakteryzowania jakości warunków pracy w opinii pracowników przemysłu meblarskiego Śląska Opolskiego na podstawie dwukrotnie przeprowadzonych badań ankietowych. Ponadto podjęto próbę zbadania świadomości pracownika na temat ryzyka zawodowego oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad bhp. Ważnym elementem jest wykazanie, że pomimo postępu technicznego i organizacyjnego, zarówno podczas pierwszego badania, jak i drugiego występują czynniki pogarszające jakość warunków pracy, a także niezgodności z obowiązującymi normami, których przejawem jest wysoki poziom zagrożeń oraz duża liczba wypadków przy pracy, które osłabiają kapitał ludzki decydujący współcześnie o konkurencyjności przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

Furniture sector is one of the five basic branch of woodworking industry. For many years, it has been one of the most dynamically developing branches of Polish economy, making it an important component of the country's economy. Production of furniture includes a wide variety of processes. Among the most important are: conservation of wood, sawing, drying and seasoning, production of laminate flooring, mechanical machining, grinding, bleaching, dyeing, polishing, sandblasting, painting, assembling and finishing. Typically, these processes take place in more than one plant. At each stage of production, the employees, are exposed to hazardous, nuisance or malicious agents to a greater or lesser extent. According to CSO data from 2012, every fifth worker of the furniture industry is working in the hazardous conditions. Generally, the employees are exposed to: - noise (present in about 97% of plants), - dust (present in about 93% plants), - chemical agents (present in about t 60%-70% plants), - mechanical vibration (present in about 10% plants), - improper lighting of the work place (present in about 5% plants). The aim of the study is to characterize the quality of working conditions in the furniture industry in the region of Opole Silesia based on twice conducted surveys. Furthermore, it has been demonstrated that, despite the development of science, technological and organizational progress, both the first survey and the second, shows that there were factors which deteriorate quality of working conditions, as well as inconsistency with compulsory standards, which is reflected in the high level of threats and a large number of accidents at work, that undermine human capital responsible for the competitiveness of enterprises nowadays. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mierzwiński A.: 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska. Bellona, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu