BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniak Izabela Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Technologia a praca: nowe kompetencje a stare reguły, czyli o wirtualnym świecie, jego możliwościach i wymaganiach
Technology vs Work: New Competences and Old Rules? Virtual World, its Capabilities and Requirements
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 173-181, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Technologia, Rzeczywistość wirtualna, Organizacja pracy, Rynek pracy
Technology, Virtual reality, Work organisation, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem poniższego tekstu jest przedstawienie nowych form organizacji pracy - możliwości i problemów, jakie one stwarzają. Ponadto, zwrócenie uwagi na konieczność nabywania nowych kompetencji związanych ze zmianą paradygmatu interakcji między właścicielami serwisów internetowych a ich użytkownikami oraz pojawianiem się i rozpowszechnianiem serwisów społecznościowych, które nieodwracalnie wpływają na kształt i kierunek rozwoju rynku pracy.(fragment tekstu)

The aim of the present paper is to present new forms of organization of work and the opportunities and challenges which they offer. The article draws our attention to the need to acquire new skills related to the change of the paradigm of interaction between the owners of websites and their users, and the emergence and dissemination of social media sites which adversely affect the shape and the direction of the labor market. Moreover, another objective of the present article is to start a discussion about the future of the virtual labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Kranton R.E.: Identity Economics. How our Identities Shape our Work, Wages, and Well-being. Princeton University Press, New Jersey 2010.
 2. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. CBOS: Internauci 2013. Komunikat z badania, BS/75/2013, Warszawa, czerwiec 2013.
 4. CBOS: Zarabianie w sieci. Komunikat z badania, BS/27/2013, Warszawa marzec 2013.
 5. Dokoupil T.: Internet ci rende pazzi? ,,Internazionale" październik 2012, n. 971, 19/25.
 6. Dziuba D.: Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy. Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2012.
 7. Facebook ma już miliard użytkowników, http://technologie.newsweek.pl/facebook-majuz- miliard-uzytkownikow,96762,1,1.html [30.08.2013].
 8. Gonciarski W.: Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0. W: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 9. Gotwald B.: Jak zarobić w Internecie? Dziecko w e-społecznościach. Leader-Great Publishers, Łódź 2010.
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing [01.08.2013], konsultowana z: E. Estellés- Arolas, F. González-Ladrón-de-Guevara: Towards an Integrated Crowdsourcing Definition. "Journal of Information Science" 2012, 38 (2).
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_z_%C5%BCycia [01.08.2013].
 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiki [20.09.2013], konsultowana z: D. Tapscott, A. Williams: Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. Penguin Group, London 2008.
 13. Jung B.: Inna ekonomia i ekonomia współpracy - lekcje savoir-vivre'u Web 2.0. W: Wokół mediów ery Web 2.0. Red. B. Jung. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 14. Kaplan A.M., Haenlein M.: Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. ,,Business Horizons" 2010, 53(1).
 15. Lehdonvirta V.: World Bank Virtual Economy Report: Secondary Markets Worth $3 billion, http://virtualeconomyresearchnetwork.wordpress.com/2011/04/07/world_bank_ virtual_economy_rep/ [29.08.2013].
 16. Mac A.: E-przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy. Helion, Gliwice 2011.
 17. O'Relly T.: Web 2.0: Compact Definition: Trying Again, http://radar.oreilly.com/2006/ 12/web-20-compact-definition-tryi.html [23.09.2013].
 18. Okin J.R.: The Internet Revolution: The Non-for-dummies Guide to the History, Technology, And Use of the Internet. Ironbound Press, Winter House 2005. Za: B. Gotwald: Jak zarobić w Internecie? Dziecko w e-społecznościach. Leader-Great Publishers, Łódź 2010.
 19. Pais I.: La rete che lavora. Mestieri e professioni nell'era digitale. Egea, Milano 2012.
 20. Węgrzyn G.: Wirtualna praca w wirtualnym życiu. W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu