BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
Spatial Variability of Contreacts Active Forms of Unemployment in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 182-194, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rynek pracy
Unemployment, Combat unemployment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania wybranych instytucjonalnych aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym oraz ich powiązanie z natężeniem bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010. Opis ten umożliwi wyodrębnienie grup województw jednorodnych z punktu widzenia przyjętego kryterium oraz zbadanie, na ile te podziały były stabilne w czasie, a także ocenę powiązań wybranych instrumentów rynku pracy z natężeniem bezrobocia w ujęciu przestrzennym. Rozważania te pozwolą na weryfikację następujących hipotez badawczych: natężenie stosowanych instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu zależy od oceny sytuacji na regionalnych rynkach pracy, tj. im ona gorsza, tym aktywność ta wyższa; przestrzenne zróżnicowanie stosowanych aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu nie uległo zmianie w czasie.(fragment tekstu)

Continued from the start of the 1990s. a high level of unemployment remains in centre of the interest among many researchers of various scientific disciples. Attempting to determine the intensity of the determinants of the phenomenon, especially the impact of various forms of aid is addressed to persons without work. In the article we submit the spatial analysis of selected instruments which help unemployed persons and unemployment rates in their intensity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frodyna K.: Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim. "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 3.
  2. Gałecka E.: Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  3. Bezrobocie rejestrowane. Wydawnictwa z różnych lat okresu 1990-2010. GUS, Warszawa.
  4. Kostrzewska I., Pawełek B.: Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  5. Newell A., Pastore F., Socha M.: Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce. "Ekonomista" 2000, nr 6.
  6. Podogrodzka M.: Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010. "Polityka Społeczna" 2012, nr 2.
  7. Tokarski T., Kwiatkowski E.: Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005. "Ekonomista" 2007, nr 4.
  8. Tokarski T.: Regionalne zróżnicowanie rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 11.
  9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004. Nr 99, poz. 1001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu