BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuzek Dagmara K. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce
Opportunities and Barriers to Enterprise Development in Rural Areas in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Rozwój przedsiębiorczości, Bariery rozwojowe
Business activity, Rural areas, Entrepreneurship development, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem barier utrudniających ich funkcjonowanie oraz czynników stymulujących ich rozwój. W artykule wykorzystano materiały źródłowe Głównego Urzędu Statystycznego (Roczniki Statystyczne 2003-2010) z których wyodrębniono dane dotyczące tematyki badań zaprezentowanych w referacie. (fragment tekstu)

Rural development depends strongly on the development of all forms of entrepreneurship, as they lead to the creation of new jobs, as well as the diversification of rural income. However, numerous formal and legal requirements and administrative procedures faced by businesses limit the development of entrepreneurship, both in Poland and the European Union. Newly proposed by the EU actions aim to encourage entrepreneurship and job creation, and may contribute to a greater reduction of bureaucracy, simplification of legal requirements connected with accounting, improved access to finance, reduction of the time required to obtain necessary permits and licenses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. KAMIŃSKA M. Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich Polski południowej w latach 1994-2003, IGiPZ PAN, Warszawa 2004.
  2. KRAJEWSKI K., ŚLIWA J. Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
  3. MAIK W., Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno-ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społeczno-gospodarczej państw zachodnich, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wyd. UMK, Toruń 1995.
  4. MICHALCZUK G. (red.), Czynniki i narzędzia rozwoju MSP, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
  5. Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa 2011.
  6. PARYSEK J., Which way? Possibilities of the integration of the Polish economy and industry with the European Economic Community as seen start of 1990s, [w:] T. Marszał, J. Stejskał (red.), The impact of transition to a market economy in countries of Central-Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector, Wyd. UŁ, Łódź 1991.
  7. Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa 2011.
  8. SOBCZYK G., Rynkowe uwarunkowania rozwoju małego biznesu (na podstawie województwa lubelskiego), [w:] B Piasecki, Z. Konieczny (red.), Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
  9. WOJTASIEWICZ L. 1997: Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego warunkach transformacji systemowej, "Biuletyn KPZK PAN", nr 177, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu