BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Tytuł
Rynek jako podstawowa instytucja gospodarki : pojęcie, struktury, efektywność
The Market as a Basic Economic Institution : the Term, the Structures, and its Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 53-65, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Struktura rynku, Efektywność rynku
Market, Market structure, Market effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania i uporządkowania najważniejszych pojęć, jakimi posługują się współcześnie ekonomiści, dotyczących rynku, struktur rynkowych i efektywności rynku. Na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano pojęcie rynku z uwzględnieniem podstawowych ujęć teoretycznych. Opracowano klasyfikację podstawowych rodzajów struktur rynkowych. Określono uwarunkowania oceny poziomu efektywności funkcjonowania poszczególnych rynków. Analizy tego rodzaju powinny wskazywać jednocześnie na możliwości i kierunki oddziaływania prowadzące do poprawy efektywności funkcjonowania poszczególnych rynków sektorowych, w tym rynku rolno-spożywczego. (fragment tekstu)

In this paper the basic concepts of modern economics concerned with the market, market structures and the effectiveness of market functioning are presented. Definitions of the market were characterized on the basis of theoretical concepts. Classification of the types of market structures was proposed and the preconditions for the improvement of effectiveness of particular brand markets were stated. The market constitutes basic institution of market economy and so the rules of its functioning should be perfected. Historically, economic thought presented the market of agrifood products as an ideal of perfect competition. Currently, due to the processes of concentration on the demand side, agricultural markets function within the structure of imperfect competition (oligopsonistic). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOWICZ M., KRÓL J. 1998: Ochrona konkurencji a rynek rolny, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 22.
 2. BREMOND J., COUET J.F., SALORT M.M. 2005: Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa, s. 197.
 3. CHOTKOWSKI J., REMBEZA J. 2010: Kierunki doskonalenia instytucji rynkowych sektora rolno-spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 4, s. 59-64.
 4. DOMAŃSKI S. 2002: Przedmowa do wydania polskiego, H.R.Varian, Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, wyd. III, WN PWN, Warszawa, s. 21.
 5. FIGIEL S. 2011: Zagadnienie efektywności w sektorze rolno-żywnościowym - ujęcie metodologiczne i analityczne, Seria: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 546, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-47.
 6. GROSSMAN S.J., STIGLITZ J.E. 1980: On the impossibility of informationally efficient markets, American Economic Review, vol. 70, s. 393-408.
 7. JUSZCZYK S. 2008: Innowacje a zasada racjonalnego gospodarowania w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 68, s. 8-11.
 8. KAMERSCHEN D.R., MCKENZIE R.B., NARDINELLI C. 1992: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk, s. 4
 9. KLIMCZAK B.1998: Mikroekonomia, AE, Wrocław, s. 62.
 10. KOTLER P. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 10.
 11. ŁUKAWER E. 1996: O mechanizmie rynkowym bez gloryfikacji, [w:] Rynek, konsumpcja, rolnictwo. Pr. zb. pod red. E. Heynar-Skowrońskiej, SGH, Warszawa, 8.
 12. MANTEUFFEL R. 1987: Filozofia rolnictwa, WN PWN, Warszawa, 11.
 13. MYNARSKI S. 2000: Analiza rynku. Makromechanizmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, s. 7.
 14. NASIŁOWSKI M. 2007: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa, s. 34
 15. REMBEZA J. 2001: Integracja rynków rolnych w Polsce, Monografie i Rozprawy Naukowe, nr 15, s. 21.
 16. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D.: Ekonomia, t. 1, WN PWN, Warszawa, 26.
 17. STANKIEWICZ W. 2012: Ekonomika instytucjonalna. Narodziny i rozwój, PWSBiA, Warszawa 2012, s. 82.
 18. STANKIEWICZ W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa, 93-107.
 19. SZYMAŃSKA E. 2010: Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, G, T. 97, z. 2, s. 152-164.
 20. WANIOWSKI P. 2003: Strategie cenowe, PWE, Warszawa, s. 25.
 21. WILLIAMSON O.E. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa, s. 169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu